Actueel

Actueel

22 augustus 2019

Het pensioenbericht van augustus 2019 is beschikbaar. In dit pensioenbericht komen verschillende onderwerpen aan de orde, namelijk: Goede dekkingsgraad, geen verlaging van pensioenen Wilt u plaatsnemen in het verantwoordingsorgaan? Mijn Lees verder

02 augustus 2019

Afgelopen week zijn de Uniforme Pensioenoverzichten (UPO’s) naar alle actieve deelnemers verzonden. Deze UPO’s laten de stand van uw pensioen op 1 januari 2019 zien. De meest recente stand treft Lees verder

04 juli 2019

De Tweede en Eerste Kamer zijn akkoord met de gewijzigde AOW-leeftijden tot 2025. Tot 2021 wordt de AOW-leeftijd niet verhoogd en blijft deze 66 jaar en 4 maanden. Daarna gaat Lees verder

24 juni 2019

Ook Provisum kijkt kritisch naar ondernemingen. Provisum heeft niet voor niets vorig jaar ook het convenant voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Beleggen (IMVB) ondertekend. Maar het is best lastig: het belegd … Lees verder

21 juni 2019

In verband met het aflopen van de tweede bestuurstermijn van Joop Duindam in mei 2020 is Provisum op zoek naar een nieuw bestuurslid. U kunt als vertegenwoordiger in het bestuur Lees verder

18 juni 2019

Na jarenlange onderhandelingen hebben kabinet, werkgeversorganisaties en vakbonden op 5 juni 2019 het voorlopig Pensioenakkoord 2019 gesloten. Op 15 juni hebben de vakbondsleden ingestemd met dit akkoord. Wat betekent dit Lees verder

Oudere berichten >