Coronavirus en uw pensioen (update 3 april 2020)

Wat betekent het Coronavirus voor uw pensioen? En gaat de dienstverlening en uitbetaling van de pensioenen van april gewoon door? U leest het hieronder.

De financiële markten zijn fors in beweging de afgelopen weken als gevolg van de onzekerheid rond het Corona virus. Daarnaast verkeert ook de oliemarkt in zwaar weer door een prijzenoorlog tussen Saudi Arabië en Rusland.

Wat betekent dit voor uw pensioen en nabestaandenpensioen?

De onzekerheid heeft vooralsnog geen effect op uw pensioenuitkering, uw opgebouwde pensioen of uw recht op partner-en wezenpensioen. Wel is de maanddekkingsgraad van Provisum in maart verder gedaald ten opzichte van februari. De dekkingsgraad van eind maart wordt voorlopig ingeschat op 117,9%. De bijbehorende beleidsdekkingsgraad bedraagt 128,7%.

Er is nog steeds intensief intern overleg, en ook met onze vermogensbeheerder, Anthos Fund & Asset Management, om te kunnen bepalen of we vanwege het coronavirus in moeten grijpen in onze beleggingen. Vooralsnog is de mening dat de beleggingsportefeuille nog steeds goed is gepositioneerd voor de langere termijn. Er is geen reden om deze nu aan te passen.

Voor besluiten over indexatie en een eventuele korting van de pensioenen is de beleidsdekkingsgraad per eind december bepalend. Dat duurt nog even en is er dus nog voldoende tijd voor de beurzen om zich te herstellen.

Dienstverlening vanuit pensioenbureau en uitbetaling pensioen in april

De doorlopende dienstverlening aan onze deelnemers heeft hoge prioriteit. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om ziekte onder de medewerkers van het pensioenbureau te voorkomen en de werkzaamheden die voor de administratie en uitbetaling van de pensioenen nodig zijn veilig te stellen. De pensioenen zullen in april dan ook gewoon volgens planning (24 april) uitbetaald worden. Mogelijk dat er in de afhandeling van binnengekomen post of andere processen enige vertraging optreedt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Ook is het pensioenbureau op werkdagen gewoon bereikbaar op 020-6213 891 of via e-mail pensioenbureau@provisum.nl.

Alle actuele berichten ›