Coronavirus en uw pensioen (update 24 april 2020)

Wat betekent het Coronavirus voor uw pensioen? En gaat de dienstverlening en uitbetaling van de pensioenen van april gewoon door? U leest het hieronder.

De financiële markten zijn fors in beweging de afgelopen weken als gevolg van de onzekerheid rond het Corona virus. Daarnaast verkeert ook de oliemarkt in zwaar weer door een prijzenoorlog tussen Saudi Arabië en Rusland. Hierdoor is de beleidsdekkingsgraad in maart gezakt naar van 130,0% naar 128,7%.

Wat betekent dit voor uw pensioen en nabestaandenpensioen?

De onzekerheid heeft vooralsnog geen effect op uw pensioenuitkering. Besluiten over indexatie en een eventuele korting van de pensioenen worden in december genomen. Dat duurt nog even. Er is dus nog voldoende tijd voor de beurzen om zich te herstellen.

Natuurlijk hopen wij dat al onze deelnemers en gepensioneerden het Coronavirus gezond en wel overleven. Wel is het goed om te weten dat wanneer het noodlot onverhoopt toeslaat en er sprake is van een sterfgeval, de nabestaanden onverkort recht houden op het nabestaandenpensioen van Provisum.

Er is nog steeds intensief intern overleg, en ook met onze vermogensbeheerder, Anthos Fund & Asset Management, om te kunnen bepalen of we vanwege het coronavirus in moeten grijpen in onze beleggingen. Vooralsnog is de mening dat de beleggingsportefeuille nog steeds goed is gepositioneerd voor de langere termijn. Er is geen reden om deze nu aan te passen.

Dienstverlening vanuit pensioenbureau en uitbetaling pensioen in april

De doorlopende dienstverlening aan onze deelnemers heeft hoge prioriteit. Er zijn voorzorgsmaatregelen getroffen om ziekte onder de medewerkers van het pensioenbureau te voorkomen en de werkzaamheden die voor de administratie en uitbetaling van de pensioenen nodig zijn veilig te stellen. De pensioenen van april zijn inmiddels uitbetaald en de pensioenen van mei zullen volgens planning (25 mei) uitbetaald worden. Mogelijk dat er in de afhandeling van binnengekomen post of andere processen enige vertraging optreedt. Wij vragen hiervoor uw begrip.

Het pensioenbureau is op werkdagen gewoon bereikbaar op 020-6213 891 of via e-mail pensioenbureau@provisum.nl.

Alle actuele berichten ›