Vacature bestuurslid namens pensioengerechtigden

In verband met het aflopen van de tweede bestuurstermijn van Joop Duindam in mei 2020 is Provisum op zoek naar een nieuw bestuurslid. U kunt als vertegenwoordiger in het bestuur

In verband met het aflopen van de tweede bestuurstermijn van Joop Duindam in mei 2020 is Provisum op zoek naar een nieuw bestuurslid. U kunt als vertegenwoordiger in het bestuur namens de pensioengerechtigden meebeslissen over het beleid ten aanzien van de uitvoering van de pensioenregelingen. Er wordt gezocht naar iemand met kennis en ervaring op het gebied van audit, risk & compliance. Een uitgebreide profielschets treft u hier aan. Qua tijdsbesteding dient u er rekening mee te houden dat de functie ongeveer één dag in de week kost. De tijd gaat onder andere zitten in het voorbereiden en bijwonen van de bestuurs-en commissievergaderingen en in het volgen van opleidingen.

Gepensioneerden van Provisum die geïnteresseerd zijn in deze functie en passen binnen het functieprofiel kunnen zich tot 22 juli aanstaande kandidaat stellen. U kunt zich schriftelijk aanmelden door het sturen van een motivatiebrief met Curriculum Vitae naar Provisum (Postbus 7873, 1008 AB Amsterdam). U dient ook een lijst met dertig handtekeningen mee te sturen van deelnemers die uw kandidatuur ondersteunen. Vervolgens zal uw geschiktheid beoordeeld worden. Bij meerdere geschikte kandidaten zullen er verkiezingen worden gehouden onder alle deelnemers.

Als u meer informatie over de bestuursfunctie wilt, kunt u telefonisch contact opnemen met Joost van Engers (020-6213 843) of Natascha Endema (020-6213 651).

Alle actuele berichten ›