Sustainable Finance Disclosure Regulation

Vanaf 10 maart 2021 moeten financiële marktdeelnemers, waaronder pensioenfondsen, aan de verplichtingen van de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) van de EU, voldoen. De SFDR verplicht financiële marktdeelnemers, informatie te verschaffen over het duurzaamheidsbeleid en transparant te zijn over de uitvoering daarvan.

In een Verklaring verschaft Provisum informatie over haar duurzaamheidsbeleid.