Terug naar Pensioenbericht

Provisum heeft tot nu toe altijd op 1 januari uw pensioen kunnen verhogen. Het lijkt er op dat grotere pensioenfondsen zoals het ABP dat nu ook kunnen doen. Dat heeft onder andere te maken met de stijgende rente.

Onze beleidsdekkingsgraad is gestegen en staat eind maart op 144,9%. De waarde van onze obligatieportefeuille neemt wel af door de stijgende rente en het beursklimaat zit ook niet mee. Maar door de stijgende rente hebben we ook minder geld nodig om te voldoen aan onze pensioenverplichtingen. Daardoor stijgt de maanddekkingsgraad. Onze maanddekkingsgraad is licht gestegen van 146,7% naar 148,4%. De beleidsdekkingsgraad stijgt daardoor ook. Dit is namelijk een gemiddelde van de laatste 12 maanddekkingsgraden.