Wat is pensioen?

Pensioen is niet anders dan toekomstig inkomen. In Nederland is het pensioen opgebouwd uit drie pijlers:

  1. een basis-pensioenuitkering van de staat, dit is de AOW (pijler 1)
  2. een pensioen dat u opbouwt via uw werkgever (pijler 2)
  3. dat wat u zelf nog in privé spaart, erft, belegt etc. (pijler 3)

Het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever is de tweede pijler. Daar gaat deze informatie over.

Meer inzicht in uw eigen pensioenregeling helpt u goede keuzes te maken of de juiste actie te ondernemen. Dit inzicht geven wij door middel van informatie op deze website. Ook kunt u de Engelse brochure raadplegen voor meer informatie.

Deze website en de brochure bevatten geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u ieder jaar van ons ontvangt.

Wilt u meer weten?

Kijk dan hier.