Hoe bouwt u pensioen op?

drie_pijlers-65x65px.png

In Nederland kunt u op drie manieren pensioen opbouwen. Via de overheid (AOW), via uw werkgever en wat u zelf nog in privé regelt. Meer weten over de AOW? Klik hier. Deze website gaat over het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever.

eindloon-65x65px.png

De A2006 regeling is een eindloonregeling. Dit betekent dat het pensioen dat u uiteindelijk ontvangt, gebaseerd is op het salaris dat u verdiende op uw pensioendatum of de datum dat u uit dienst trad (vanaf 2023 gemaximeerd op € 128.810). Bij een salarisverhoging mist u pensioenopbouw in de jaren dat u nog het lagere salaris verdiende. In de eindloonregeling vult de werkgever met terugwerkende kracht het pensioen aan. Alsof er dus al vanaf het begin van de deelname aan de pensioenregeling het hogere salaris werd verdiend.

opbouw-65x65px.png

U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. U bouwt jaarlijks 1,556% aan ouderdomspensioen op over het brutoloon minus de franchise. In laag 2 leest u waarom.


premieverdeling_enkel-65x65px.png

Er is geen eigen bijdrage in de A2006 regeling. Uw werkgever betaalt de premie.

Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2.

drie_pijlers-65x65px.png

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

Meer informatie over de AOW vindt u op www.svb.nl.

B. Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Kijk ook eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Daar ziet u terug wat u tijdens uw hele carrière aan pensioen hebt opgebouwd.

C. Pensioen dat u zelf regelt

Of u uw pensioen wilt aanvullen, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op www.nibud.nl.

opbouw-65x65px.png

Opbouw en franchise

Bij de opbouw van uw pensioen wordt rekening gehouden met de AOW-uitkering die u vanaf uw AOW-leeftijd van de overheid ontvangt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt in verband met de AOW, heet ‘franchise’. Het bedrag van de franchise is in 2023: € 21.557. Dit bedrag wijzigt elk jaar. Het salaris minus de franchise heet de pensioengrondslag. U bouwt jaarlijks 1,556% aan ouderdomspensioen op over de pensioengrondslag.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie raadplegen.