Hoe staat het met de nieuwe pensioenregeling?

Wij informeerden u eerder dat op 30 maart jl. het wetsvoorstel met de nieuwe pensioenregels naar de Tweede Kamer was gestuurd. U kunt hier lezen hoe het met de behandeling van de Wet staat.

Half september is gestart met de behandeling van het wetsvoorstel Wet toekomst pensioenen. Er dient nog een plenair debat plaats te vinden in de Tweede Kamer over de Wet en vervolgens moet de Eerste Kamer er zich nog over buigen. Het is de bedoeling dat de wetsherziening per 1 januari 2023 is afgerond, maar de vraag is of dat gehaald wordt.

Indien de Wet per 1 januari 2023 ingaat, hebben pensioenfondsen nog uiterlijk tot 2027 de tijd om de regelingen aan te passen aan de nieuwe pensioenregels. Provisum streeft ernaar om uw nieuwe pensioenregeling zelfs al op 1 januari 2025 in te laten gaan. Dat lijkt ver weg, maar wij vinden het belangrijk u nu al te informeren.

Wij hebben daarom informatie op de website geplaatst om u te informeren over uw nieuwe pensioenregeling.

Alle actuele berichten ›