Nieuwe pensioenkeuze 'bedrag ineens' weer uitgesteld

De mogelijkheid om bij pensionering een ‘bedrag ineens’ op te nemen, is opnieuw uitgesteld. Het is onhaalbaar geworden om het 1 juli 2024 te laten ingaan.

Zowel de Eerste als Tweede Kamer moeten het wetsvoorstel nog goedkeuren. De nieuwe pensioenkeuze gaat nu op zijn vroegst in op 1 januari 2025. Dat maakte de overheid bekend.

Wat houdt de pensioenkeuze in?
Het ‘bedrag ineens’ geeft u de mogelijkheid om tot 10% van de waarde van uw pensioen in 1 keer op te nemen als u met pensioen gaat. Het is één van de afspraken die het kabinet en de sociale partners maakten in het Pensioenakkoord. De maatregel zou eerst ingaan op 1 januari 2023, later werd dit 1 juli 2024 en nu wordt het niet eerder dan 1 januari 2025. Het wetsvoorstel moet nog door het parlement worden goedgekeurd.

De invoering is vertraagd omdat de voorbereidingstijd voor pensioenfondsen en verzekeraars te kort is
Er zijn voorwaarden verbonden aan het opnemen van een bedrag ineens. Ook heeft het gevolgen voor uw pensioenuitkering en kan het gevolgen hebben voor uw toeslagen en belastingen. Pensioenfondsen moeten hun deelnemers hierover goed informeren en administratiesystemen en de regeling aanpassen. Bij invoering per 1 juli 2024 zou de tijd daarvoor te kort zijn volgens de minister. Vandaar het uitstel.

Gaat u in 2024 met pensioen? Dan kunt u gebruik maken van de bestaande mogelijkheden
Onze pensioenregeling kent verschillende mogelijkheden om uw pensioen aan uw wensen aan te passen. U kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om eerder met pensioen te gaan. Ook kunt u kiezen voor een hogere uitkering in de eerste jaren na uw pensionering. Op deze website vindt u alle mogelijkheden en een keuzehulp.

Alle actuele berichten ›