CO2-uitstoot beperken

Het fonds heeft op het gebied van klimaat (nog) geen expliciete doelstellingen bepaald, maar streeft naar een vermindering van de CO2-uitstoot. Dit doet het door het uitsluiten van een aantal fossiele sectoren en engagement via Sustainalytics. Daarnaast via de positieve selectie en engagement die fiduciair vermogensbeheerder Anthos Fund & Asset Management (AFAM) met de beleggingsmanagers voert op dit gebied. AFAM streeft ernaar om de Assets under Management in 2040 CO2 neutraal te laten zijn door:

- het selecteren en monitoren van beleggingsmanagers die begrijpen en weten hoe klimaatrisico’s gemanaged moeten worden. Aan de hand van CO2 data op fondsniveau wordt het bewustzijn, het proces en de doelen besproken met de beleggingsmanager om bij te dragen aan een lagere CO2-uitstoot.

- uitsluitingen en het meten van de CO2 uitstoot. AFAM laat de beleggingsmanagers periodiek rapporteren over de allocatie naar uitgesloten activiteiten en spoort de beleggingsmanagers aan om de uitsluitingen in lijn te brengen met het uitsluitingsbeleid van AFAM.

- te beleggen met een positieve impact en betrokkenheid. AFAM zoekt naar sectoren en fondsen die de transitie steunen en een positieve impact hebben op doelen SDG 7 (Affordable and Clean Energy) en SDG 13 (Climate Action) van de Verenigde Naties.

Elk half jaar wordt de CO2 -voetprint van de aandelenportefeuille van Provisum gemeten en eenmaal per jaar wordt hier uitgebreid over gerapporteerd in de MVB rapportage. Hierbij worden de zogenaamde scope 1, de directe CO2-uitstoot veroorzaakt door eigen bronnen binnen de organisatie (zoals de uitstoot door eigen gebouw-, vervoer- en productiegerelateerde activiteiten) en scope 2, de indirecte uitstoot van CO2 door opwekking gekochte en verbruikte elektriciteit of warmte (bijv. de organisatie gebruikt deze energie intern, maar wekt deze niet intern op) in aanmerking genomen. Ook alle onroerend goed fondsen in de portefeuille van Provisum brengen jaarlijks verslag uit van hun CO2-uitstoot.