Terug naar Pensioenbericht

Het bestuur heeft besloten om een aantal fossiele sectoren uit te sluiten. Daarnaast gaan we ook stoppen met investeren in nog meer bedrijven dan we nu al doen.

We sluiten dus een aantal extra bedrijven uit. Dat doen we omdat ze niet meewerken of onvoldoende resultaat laten zien op het gebied van duurzaamheid. Verder stoppen we met het beleggen in:

  • Arctic olie

Dat zijn gas- en olieboringen in het noordpoolgebied. We sluiten bedrijven uit, die een omzet van meer dan 5% in olie en gas uit het noordpoolgebied hebben.

  • Olie uit teerzand

Dit is zeer milieuvervuilend en verwoest eeuwenoude bossen. Ook hier sluiten we bedrijven uit met een omzet van meer dan 5% uit teerzand.

  • Steenkool

We sluiten bedrijven, die meer dan 10% van hun omzet uit steenkool halen, uit. En in opkomende markten sluiten we bedrijven uit met een omzet van meer dan 25%.

Wat blijven we voorlopig doen?

Het bestuur sluit nu nog geen olie en schaliegas uit. Hoewel olie geen duurzame investering is denken we dat we op dit moment nog niet zonder kunnen. Bovendien is het soms beter in gesprek te blijven dan bedrijven volledig uit te sluiten. Schaliegas is schoner dan kolen. Het waterverbruik om deze energie uit de grond te krijgen is wel een serieus probleem. Provisum is zich daar bewust van maar wil afwachten welke rol schaliegas kan spelen in de overgang naar andere nieuwe energiebronnen.

En wat vindt u?

Zo’n 70 mensen hebben vorig jaar aangegeven mee te willen denken met het maatschappelijk verantwoord beleggingsbeleid (MVB-beleid) van Provisum. We hebben hen gevraagd wat zij van onze keuzes vinden, 41 mensen hebben hun reactie gegeven. Zo’n 90% is het eens met het uitsluiten van Arctic olie, olie uit teerzand en steenkool. Een aantal mensen vindt dat we ambitieuzer mogen zijn in ons MVB-beleid. 70% is het desondanks eens met ons besluit nu nog te blijven investeren in olie en schaliegas.

Kan ons MVB-beleid ambitieuzer?

Ja dat kan, maar niet zomaar. Onze werkgroep MVB zit daar bovenop, want ook wij vinden duurzaam investeren belangrijk. Maar het is ook onze plicht als pensioenfonds om voldoende rendement te maken, zodat we uw pensioen ook in de toekomst kunnen blijven verhogen. Die afweging maken wij continu. Gelukkig komen er ook steeds meer mogelijkheden bij om duurzaam te investeren tegen goede rendementen.