Terug naar Pensioenbericht

Antwoord op de pensioenvraag van de maand maart

In 2025 krijgt u waarschijnlijk een nieuwe pensioenregeling. Dat is ons streven. De details van deze nieuwe pensioenregeling worden nog uitgewerkt door sociale partners. Veel blijft hetzelfde. Maar er verandert wel iets aan uw partnerpensioen. Dit is wat we nu weten.

Afbeelding1.png

Antwoord d is dus het goede antwoord. De AOW blijft. In het pensioenakkoord van 2020 is ook afgesproken dat de AOW-leeftijd minder snel zal stijgen. In de nieuwe pensioenregeling is uw partnerpensioen niet langer een % van uw ouderdomspensioen. Het wordt een % van uw huidige salaris. Maximaal 50%. Daardoor weet u beter dan nu hoe hoog het partnerpensioen voor uw partner is, als u komt te overlijden. Want u weet waarschijnlijk wel wat uw huidige salaris is maar niet hoe hoog uw pensioen is als u met pensioen gaat. Dat is een belangrijke overweging geweest voor de wetgever.

Voorwaarden voor partnerpensioen wijzigen

Woont u ongehuwd samen en heeft u geen geregistreerd partnerschap dan heeft u nu nog een samenlevingsovereenkomst van de notaris nodig. Het lijkt er op dat dit straks niet meer nodig is. Het is de bedoeling dat alle pensioenfondsen dezelfde voorwaarden gaan stellen.

Wezenpensioen

Net als bij het partnerpensioen wordt het wezenpensioen ook een % van het salaris. Namelijk maximaal 20%. Straks krijgen alle wezen een pensioen tot hun 25e, ongeacht of ze studeren of niet. Nu geldt namelijk dat wezen een pensioen krijgen tot ze 18 worden. Tenzij ze een studie gaan doen, dan krijgen ze een wezenpensioen tot hun 27e. Dat geldt vanaf 2025 niet meer.