Nieuwe regels voor pensioenen

Er komen nieuwe regels voor pensioenen. Deze regels treden op 1 juli 2023 in werking. U krijgt uiterlijk 1 januari 2027 een nieuwe pensioenregeling. Werkgevers en werknemers (sociale partners) bepalen hoe die nieuwe pensioenregeling er uit kom te zien. U leest er hier meer over.

Waarom komen er nieuwe regels?

De bestaande regels voor pensioenen voldoen niet meer. Pensioenen zijn door de afhankelijkheid van de rente steeds duurder geworden. En bestaande regels schrijven voor dat we hoge buffers moeten aanhouden. Dat gaat ten koste van uw pensioen. Door de nieuwe pensioenwet is er meer kans op een welvaartsvast pensioen. Ook worden we steeds ouder en de arbeidsmarkt verandert. De nieuwe pensioenwet sluit daar op aan. Maar pensioen is een arbeidsvoorwaarde. Daar beslissen de werkgevers en de ondernemingsraad samen over. Vandaar dat zij met elkaar in overleg zijn over een nieuwe pensioenregeling. Die moet passen bij de nieuwe spelregels die voor iedereen gaan gelden of u nu jonger of ouder bent. Of u nu werkt of al met pensioen bent.

Wat blijft en wat verandert er?

Dit blijft

  • De AOW
  • Ouderdomspensioen
  • Arbeidsongeschiktheidspensioen
  • Partner- en wezenpensioen

Dit verandert

  • U krijgt een eigen pensioenvermogen
  • De hoogte van uw pensioenpremie is niet langer gekoppeld aan uw leeftijd
  • De hoogte van uw pensioen hangt voortaan af van de beleggingen en de pensioenpremie
  • Uw pensioen beweegt meer mee met de economie

Uw nieuwe pensioenregeling

Het is belangrijk dat u weet dat u een nieuwe pensioenregeling krijgt, waarschijnlijk al in 2025. Dan weten we ook wat de nieuwe pensioenregeling voor u persoonlijk betekent.

De stappen die we hebben gezet en nog gaan zetten om de nieuwe pensioenregeling in te voeren zien er zo uit:

Planning Nieuwe pensioenregels.jpg

Wat gebeurt er met uw huidige pensioenregeling?

In de nieuwe Wet toekomst pensioenen staat dat de huidige regeling standaard mee verhuist naar de nieuwe pensioenregeling tenzij dit financieel ongunstig is voor u. Op dit moment weten we dat nog niet.

Wilt u meer weten?

Kijk dan op: www.provisum.nl/uw-nieuwe-pensioenregeling