Pensioenbericht augustus 2019

Het pensioenbericht van augustus 2019 is beschikbaar. In dit pensioenbericht komen verschillende onderwerpen aan de orde, namelijk:

Goede dekkingsgraad, geen verlaging van pensioenen

“De grote pensioenfondsen in Nederland hebben een slecht eerste halfjaar achter de rug en dreigen te moeten korten op de pensioenen, ondanks het pensioenakkoord”, staat in het Algemeen Dagblad van 18 juli 2019.

De dreiging van verlaging van de pensioenen geldt vooral voor fondsen waarvan de dekkingsgraad rond de 100% ligt. De maanddekkingsgraad van Provisum lag eind juli op 130,2%, dus ruim daarboven. Wij zijn dan ook enorm blij met deze goede dekkingsgraad. Daardoor is verlaging van pensioenen bij Provisum niet aan de orde.


Wilt u plaatsnemen in het verantwoordingsorgaan?

Vanaf september 2019 ontstaat er een vacature in het verantwoordingsorgaan van Provisum namens pensioengerechtigden. Meer informatie over de functie vindt u in het functieprofiel en op de website van de Vereniging van Gepensioneerden Provisum (VVGP). Aanmelden gaat ook via de VVGP. Het bestuur van de VVGP benoemt namelijk het lid in het verantwoordingsorgaan namens pensioengerechtigden.


Mijn schoolgaande kinderen krijgen gelukkig ook pensioen

Johan woont met zijn dochter Mariska (19) en zoon Jasper (17) in een leuke eengezinswoning in Almere. “Drie jaar geleden is mijn vrouw Hanna overleden. Haar overlijden kwam volledig onverwachts. 

De eerste maanden na haar dood beleefde ik als een film, onwerkelijk, er komt zoveel op je af. Maar je moet ook verder. Gelukkig zijn we een hecht gezin; we praten er nog vaak over en dat helpt de pijn te verzachten.
Financieel was het wel een stapje terug. Hanna werkte fulltime voor C&A en haar inkomen viel weg. Gelukkig had ze wel een goede pensioenregeling, dat scheelt. Daardoor ontvang ik nu een partnerpensioen en Mariska en Jasper, omdat ze nog naar school gaan, een wezenpensioen. Ik kon gelukkig parttime gaan werken zodat ik nog genoeg tijd overhoud voor de kinderen. Ik had er nooit zo bij stilgestaan, maar een pensioenregeling met een nabestaandenpensioen is belangrijk. Mijn kinderen begrijpen dat ook heel goed. Als zij straks een baan krijgen, zullen ze zeker niet alleen op de hoogte van het salaris letten!”


AOW, hoeveel krijg ik, vanaf wanneer en kan ik gekort worden?

Hoeveel u aan AOW van de overheid krijgt hangt van uw persoonlijke situatie af. Heeft u een partner met AOW dan zou u (in 2019) allebei bijna € 800 per persoon, netto per maand ontvangen. Maar let op: dan moet u teruggerekend vanaf uw AOW-leeftijd wel 50 jaar in Nederland hebben gewoond anders wordt u gekort. 

house

Ieder jaar dat u in Nederland woont (u hoeft geen Nederlands paspoort te hebben) bouwt u 2% ‘AOW-recht’ op. Maar als u bijvoorbeeld tussen uw 20ste en 30ste in een ander land heeft gewoond, dan ontvangt u 20% minder AOW (2% korting per jaar). U wordt alleen gekort als u in de periode tussen uw AOW-leeftijd en 50 jaar daarvoor in het buitenland heeft gewoond. Bent u bijvoorbeeld naar Nederland gekomen toen u 14 was of heeft u als kind in het buitenland gewoond dan heeft u recht op een volledig AOW.

Maar wanneer heb ik dan die AOW-leeftijd bereikt?
Volgens het onlangs overeengekomen pensioenakkoord, ontvangt u eerder AOW. In 2020 en 2021 ontvangt u deze bij 66 jaar en 4 maanden. In 2024 is de AOW-leeftijd 67 jaar (en niet in 2021 zoals voor het pensioenakkoord gold). Kijk op de website van de SVB wat uw AOW-leeftijd wordt en hoe het zit na 2021.


Waarom krijgt u ieder jaar een Uniform Pensioenbericht (UPO) en wat kunt u ermee?

Als u pensioen opbouwt, krijg u ieder jaar van Provisum zo’n overzicht, zodat u weet hoeveel u al heeft opgebouwd. Maar wat kunt u ermee? 

Op het overzicht kunt u ook zien hoeveel pensioen u gaat ontvangen als u met pensioen gaat, mits u tot de pensioendatum (67 jaar bij Provisum) pensioen bij Provisum blijft opbouwen.
Mocht u hiervoor ook ergens anders gewerkt hebben, dan is de kans aanwezig dat u ook van uw vorige pensioenuitvoerder een (digitaal) UPO ontvangt, tenzij u dat pensioen overgedragen heeft naar Provisum. Het UPO van 2019, gaat over 2018, het UPO van 2018 gaat over 2017 enzovoorts. Het UPO is uniform zodat u uw opgebouwde pensioen van verschillende jaren maar ook van eventueel andere werkgevers goed met elkaar kunt vergelijken.

…en wat kunt u met uw UPO?
Als er iets verandert in uw salaris of dienstverband is het handig om uw UPO te raadplegen. Uw pensioen is namelijk gebaseerd op uw salaris en het percentage dat u werkt en zo kunt u controleren of de wijzigingen ook goed in uw pensioenaanspraken zijn doorgevoerd.
Een UPO is ook handig als u een hypotheek aanvraagt. Een bank vindt het prettig om goed inzicht te hebben in uw financiën, nu en later.
Bent u niet zo van de papieren? Kijk dan eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl. Met behulp van uw DigiD kunt u daar een meer recentere stand van uw pensioenopbouw zien, ook van voorgaande werkgevers.

Heeft u vragen over uw UPO? Kijk dan bij de Meest gestelde vragen over het UPO. Of neem contact op met het pensioenbureau (tel. 020-6213 891).


Nieuwe vraag van de maand: augustus

Wat doet u met uw pensioenoverzicht (UPO)?

a) Ik bestudeer mijn UPO en vraag me af of mijn pensioen wel voldoende is voor later
b) Ik vind het UPO te ingewikkeld en berg het meteen op of gooi het weg
c) Ik gebruik het UPO voor mijn belastingaangifte
d) Niets, ik vind het UPO onzin

smaller vraagteken


Indexatie inleveren om duurzaam te kunnen beleggen

Antwoord op de poll-vraag van de maand juni
Deze vraag heeft de gemoederen flink bezig gehouden. Nog niet eerder hadden we zoveel reacties op de poll-vraag van de maand.

pensioenvraag van de maand


57% van de mensen wil niets inleveren van hun indexatie en 43% is bereid om iets in te leveren, maar verschilt van mening over het percentage. En is er verschil tussen gepensioneerden en werkenden? 

Wat is het goede antwoord?
Dat is er niet. Ook heeft het bestuur geen plannen om nu of in de nabije toekomst indexatie in te zetten om meer duurzaam te kunnen beleggen.

Waarom deze vraag?
Allereerst was dit ook een vraag uit het deelnemersonderzoek 2019. De antwoorden hebben ons verrast. Omdat niet iedereen de enquête heeft ingevuld waren we benieuwd hoe ook andere deelnemers hierover denken. Daarnaast staat maatschappelijk verantwoord beleggen hoog op de agenda van het bestuur maar is ook een maatschappelijk onderwerp waar mogelijk hogere kosten mee gemoeid zijn. Het bestuur was nieuwsgierig hoe u erover denkt en of u bereid zou zijn bij te dragen aan deze hogere kosten. Provisum belegt grotendeels in beleggingsfondsen. Daarom heeft Provisum geen direct stemrecht bij aandeelhoudersvergaderingen en kan op die manier geen invloed uitoefenen op het beleid van zo’n bedrijf. Dat komt dus omdat wij niet in bedrijven beleggen maar in beleggingsfondsen die bijvoorbeeld in meerdere sectoren beleggen en niet in één bedrijf. Een andere manier om maatschappelijk te beleggen zijn ‘impactbeleggingen’, dit zijn duurzame beleggingen met een lager rendement maar met een meetbaar positief effect op mens, milieu en maatschappij. Met name grotere pensioenfondsen hebben soms een klein percentage van hun portefeuille belegd in dit soort duurzame beleggingen. Momenteel vinden wij dit niet passen bij onze doelstellingen en niet bij de grootte van het fonds. Dat wil echter niet zeggen dat we niets kunnen doen. Zo heeft Provisum een aantal toetsingscriteria met betrekking tot maatschappelijk verantwoord beleggen opgesteld waaraan beleggingsfondsen waar we mee werken moeten voldoen.


Vacature bestuurslid namens de pensioengerechtigden

Tot 22 juli jl. kon u zich als gepensioneerde kandidaat stellen voor de functie van bestuurslid. Wij hebben in totaal één reactie ontvangen. Het bestuur zal de kandidaat beoordelen op geschiktheid waarna de Raad van Toezicht de kandidaat aan de profielschets toetst. Wij hopen u in het volgende Pensioenbericht meer hierover te kunnen melden.


Nieuw! De koffie staat klaar

Iedere dinsdag van 14.00 tot 16.00 kunt u bij ons op het Pensioenbureau langs komen.
Heeft u een uitgebreide vraag en vindt u het prettiger om dit persoonlijk te bespreken en niet per mail of per telefoon, dan bent u iedere dinsdagmiddag, van harte welkom bij ons in Amsterdam. Laat u wel van te voren even weten dat u komt, dan kunnen wij ons alvast in uw vraag verdiepen, wel zo praktisch! Melinda, Diana, Henk, Henri en Herman helpen u graag verder. U kunt een afspraak maken door een mail te sturen naar pensioenbureau@provisum.nl of telefonisch op 020-6213 891.

coffee


Joop gaat op filiaalbezoek…

Dit is een nieuwe rubriek in het Pensioenbericht, die een aantal keer per jaar verschijnt. Joop Duindam, bestuurslid namens de gepensioneerden, gaat op bezoek bij een C&A filiaal om persoonlijk te horen of en hoe men met zijn/haar pensioen bezig is. Dit keer is hij in Amstelveen. 

“Ik vind het erg leuk om bij dit filiaal te beginnen omdat ik hier zelf store manager ben geweest van, ik durf het bijna niet te zeggen, 1966 tot 1971. Het heette toen nog bedrijfsleider. Ik werd enthousiast ontvangen. Bij de klantendienst grapten ze: u bent de meneer die zorgt dat ik eerder met pensioen kan. Met pensioen gaan blijkt niet direct een hot issue, het is nog ver weg.” Het zijn dan ook vooral de 50-plussers wiens aandacht hij in eerste instantie trekt. “De dames waar ik mee heb gesproken, vragen zich wel eens af of ze het wel zullen volhouden tot hun pensioendatum, of hun gezondheid het wel zal toelaten. De laatste jaren moeten ze meer doen, in minder tijd. Aan de andere kant zijn ze realistisch en zeggen ze dat het geen zin heeft je druk te maken, de regering verandert toch steeds de regels. Ik was wel blij verrast dat de meeste collega’s toch wel een idee hebben hoe hun financiële situatie bij hun pensionering eruit ziet. De één verkoopt het huis, de ander spaart al sinds haar 23e en weer iemand anders gaat er met de AOW sowieso op vooruit. Bij het napraten in de kantine, zat ik naast een 20-jarige jongeman die zich nog helemaal niet druk maakte over zijn pensioen. Uitgaan, een eigen auto kopen en vakantie dat waren zijn prioriteiten. Grappig is dat hij wel regelmatig zijn ouders over hun pensioen hoort praten en op die manier toch wel het een en ander meekrijgt over pensioen.”

Wil je dat Joop bij jullie langs komt, in het filiaal? Laat het ons weten en stuur een mail naar pensioenbureau@provisum.nl.

joop en dames ca amstelveen


Informatiebijeenkomst over pensioen in Rotterdam

Denkt u er wel eens aan om vervroegd met pensioen te gaan? Kom dan tijdens de Pensioen3Daagse in november naar de voorlichtingsbijeenkomst in Rotterdam. Meer informatie volgt nog via het Pensioenbericht van oktober en de website.

Alle actuele berichten ›