Pensioenbericht december 2019

Het pensioenbericht van december 2019 is beschikbaar. In dit pensioenbericht komen verschillende onderwerpen aan de orde, namelijk:

Terugblik op 2019

Gert Jan Pieters is voorzitter van pensioenfonds Provisum. In een persoonlijke videoboodschap kijkt hij terug op het afgelopen jaar.

CVC00267_GertJan_PietersWxs.jpg

Uiteraard wenst hij u hele prettige feestdagen en alvast voor 2020 een gezond en goed jaar!


Dekkingsgraad maakt verhoging pensioenen ook in 2020 mogelijk

De hoogte van onze dekkingsgraad is op het peilmoment (eind oktober 2019) voldoende om ook in 2020 de pensioenen te verhogen. Het fonds staat er financieel goed voor en daarom kunnen wij alle pensioenen verhogen. Provisum indexeert alle pensioenen met 2,72%. Dat percentage is namelijk de prijsstijging voor consumenten (CPI) in de periode november 2018 – oktober 2019. Door indexatie blijft de waarde van uw pensioen behouden. Goed nieuws dus, want bij veel andere pensioenfondsen worden de pensioenen nauwelijks of helemaal niet verhoogd. Lees hier voor meer informatie.


Wat heeft een kindje krijgen met je pensioen te maken?

Een tijdje geleden ontmoette ik tijdens een informatiebijeenkomst een medewerker van C&A. Hij is 29 en is net vader geworden. We praatten over zijn werk en ik vertelde hem wat ik in het verleden voor C&A gedaan heb. Ik ben zelf gepensioneerd, maar hou ervan om contact te houden met het bedrijf en de mensen die er werken.

Foto man met kindje.jpg

Waarom zou deze jonge vader juist nù meer van zijn pensioenfonds moeten weten?

Het verschilt of je getrouwd bent of samenwoont.

Toen Jan, zijn echte naam laat ik liever achterwege, me terloops vertelde dat hij net vader geworden was, vroeg ik of hij misschien getrouwd was of samenwoonde. Hij zei samen te wonen.

Natuurlijk vergat ik niet om hem te feliciteren met zijn zoontje, maar ik kon het niet nalaten door te vragen. Of hij wel eens van een partner- en wezenpensioen had gehoord? En of het pensioenfonds wel wist dat hij een partner heeft? Opvallend genoeg, of eigenlijk niet, had hij hier nog niet van gehoord en hij zei ervan uit te gaan ‘dat het pensioenfonds toch wel zou weten dat hij een partner heeft’. Jan is beslist niet de enige die dit denkt.

Als je er meer over weet, wil je nog meer weten.

Wat volgde was een geanimeerd gesprek over de verschillen tussen getrouwd zijn en samenwonen. Voor hem was samenwonen eigenlijk hetzelfde, maar toen hij en zijn vriendin een hypotheek afsloten, merkten ze dat er juridisch gezien verschillen zijn. Ik legde hem uit dat dit ook voor zijn pensioenregeling zo is. Want als je getrouwd bent weet het pensioenfonds wie de partner is, want dat krijgt het fonds automatisch via de gemeente door. Maar bij samenwonen niet. Dat moet je zelf melden bij je pensioenfonds. Lees hier voor meer informatie. Dit is onder andere belangrijk voor het geval je komt te overlijden. Want dan kan je partner terugvallen op een partnerpensioen en je kind of kinderen op een wezenpensioen.

Ik legde Jan nog wat meer uit over zijn pensioen en zag aan zijn hele houding de interesse in zijn pensioen groeien. Hij had er eigenlijk nog nooit bij stilgestaan, pensioen was voor hem altijd iets voor oude mensen. Maar nu hij erachter kwam dat pensioen ook nu al belangrijk is, begon hij er anders tegenaan te kijken.

Ik heb stellig de indruk dat Jan na ons gesprek meer over zijn pensioen wil weten. Ik hoop dat jij dat ook wilt.

Kijk voor meer informatie over uw pensioen op:

www.detijdvanjeleven.nl

www.mijnpensioenoverzicht.nl


Wat gebeurt er met uw pensioen als u uit dienst gaat?

Nieuwe vraag van de maand december

Vraagteken.jpg

Klik hier om uw stem uit te brengen!


Wat kost het om uw pensioen goed te administreren?

Provisum maakt kosten voor de uitvoering van uw pensioenregeling. Die kosten zijn opgesplitst in drie categorieën. Dit keer gaan we in op de pensioenbeheerkosten. De hoogte van deze kosten drukken we uit in de kosten per persoon per jaar. Wilt u weten wat die kosten zijn per jaar?

Wanneer we de totale pensioenbeheerkosten delen door het totaal aantal personen die nog actief pensioen opbouwen, gepensioneerden en slapers (dat zijn mensen die in het verleden, in dienst zijn geweest bij een van de aangesloten werkgevers bij ons pensioenfonds) dan zijn die kosten per persoon € 151 (2018). Het bestuur houdt het kostenniveau goed in de gaten en is altijd op zoek naar mogelijkheden om de kosten verder te verlagen. Uit onderzoek blijkt dat onze kosten per persoon, in vergelijking met andere gelijksoortige pensioenfondsen, relatief laag zijn. In het jaarverslag 2018 op pagina 20 en 21 leest u er meer over.

Wat doen we voor die € 151 per persoon?

Deze kosten maken we om uw pensioen volgens alle wettelijke regels te kunnen administreren, maar we maken ook kosten voor het:

  • beantwoorden van vragen
  • beheer van de website
  • maken van pensioenberichten
  • opstellen en verzenden van persoonlijke brieven
  • berekenen van individuele pensioenvoorstellen
  • verwerken van uw pensioenpremie
  • uitkeren van de pensioenen
  • opmaken van verplichte documenten, zoals het jaarverslag

Geen bonussen voor bestuurders

Ook een groot deel van de algemene kosten vallen in deze pensioenbeheerkosten categorie. In de algemene kosten zitten ook de beloningen voor het bestuur. Bestuurders ontvangen een vergoeding voor hun bestuurswerk. Bij de bestuursleden die in dienst zijn van C&A of een verwante vennootschap wordt het salaris in mindering gebracht op de deze vergoeding. Over de hoogte van de vergoeding zijn afspraken vastgelegd in het Beloningsbeleid van Provisum. Lees hier voor meer informatie. Onze bestuurders ontvangen geen bonussen.

De volgende keer vertellen we meer over de vermogensbeheerkosten en de kosten voor beleggingstransacties.


Koningin Maxima opent de Pensioen3daagse 2019

De Pensioen3daagse heeft als doel om pensioen meer onder de aandacht te brengen van werkend Nederland. Koningin Maxima opende in Utrecht op 5 november, de 9e editie van dit landelijke initiatief. Provisum organiseert in het kader van de Pensioen3daagse ook altijd een voorlichtingsbijeenkomst voor u. Dit jaar waren we te gast in C&A filiaal Rotterdam-Centrum.

Uitleg over pensioenen aan wakkere deelnemers!

Provisum organiseerde op woensdag 6 november een voorlichtingsavond voor ‘wakkere deelnemers’: 20 medewerkers van 50 jaar en ouder waren aanwezig, waaronder sommigen met partner. Wakker, omdat zij gezien hun leeftijd richting hun pensioen gaan en de ervaring leert dat dan (pas) de belangstelling voor het pensioen ontwaakt.

Tijdens de presentatie bleek dat bijna iedereen goed op de hoogte was van de dekkingsgraad van ons fonds. Veel vragen gingen over de mogelijkheid om elders opgebouwd pensioen alsnog te kunnen overdragen naar Provisum. Lees hier voor meer informatie inzake waardeoverdracht.

Over de keuzemogelijkheden die je als deelnemer hebt bij het laten ingaan van je pensioen, waren de aanwezigen ronduit positief. En het laagdrempelige karakter van de bijeenkomst nodigde uit om met elkaar in gesprek te gaan over het pensioen van straks en wat verstandig is om te kiezen.

foto aanwezigen voorlichting rotterdam.jpg

Bijeenkomst gemist, maar wel vragen over uw pensioen? Vraag een bezoek aan!

Heeft u geen tijd gehad om naar de bijeenkomst in Rotterdam te komen, maar hebben u en uw collega’s ook vragen over uw pensioen? Vraag dan een bezoek van uw pensioenfonds aan uw filiaal aan. Dit kunt u doen bij uw filiaalmanager of mail ons rechtstreeks via pensioenbureau@provisum.nl

U kunt ook naar ons wekelijkse spreekuur komen. Dit is elke dinsdag van 14.00 tot 16.00 uur bij ons op kantoor in Amsterdam. Laat u van tevoren even weten of u komt?

Wilt u gewekt worden?

Om een inschatting te kunnen maken of u genoeg heeft voor later, kunt u gebruik maken van https://www.wijzeringeldzaken.nl/Dit-kun-jij-doen-voor-jouw-pensioen/. En voor een overzicht van uw AOW en het bij uw werkgever(s) opgebouwde pensioen kunt u kijken op https://www.mijnpensioenoverzicht.nl/


Wat gebeurt er met uw pensioen als u en uw partner allebei overlijden?

Uitslag vraag van de maand oktober

Het juiste antwoord op deze vraag is:

Bij overlijden van zowel u als uw partner stopt uw pensioen inderdaad in de maand van overlijden. Uw nabestaanden hebben geen recht op uw pensioenuitkering, ook niet als u en uw partner kort na uw pensionering komen te overlijden. De ‘waarde’ van uw pensioen blijft bij het pensioenfonds en draagt op die manier bij aan het solidariteitsprincipe van een pensioenfonds.

De situatie is anders als u of een eventuele ex-partner komt te overlijden. Lees hier voor meer informatie. Ook als u nog kinderen heeft onder de 18 jaar of studerende kinderen jonger dan 27 jaar is de situatie anders, zij hebben dan recht op een wezenpensioen. Bij overlijden nemen wij altijd persoonlijk contact met een achterblijvende (ex)partner, kinderen of andere nabestaanden op.

Wij zijn blij dat het merendeel van de mensen (80%) de vraag juist heeft beantwoord.


Alle actuele berichten ›