Pensioenbericht oktober 2019

Het pensioenbericht van oktober 2019 is beschikbaar. In dit pensioenbericht komen verschillende onderwerpen aan de orde, namelijk:

Onze dekkingsgraad beter dan veel andere pensioenfondsen

Onze dekkingsgraad beter dan van veel andere pensioenfondsen

Eind september was onze beleidsdekkingsgraad 131,3%. Onze gemiddelde maanddekkingsgraad is daarmee nu al bijna een jaar hoger dan 130%.

Hoe doen andere pensioenfondsen het?

In Nederland zijn er op dit moment 13 andere fondsen die ook een beleidsdekkingsgraad hebben van 130% of hoger. Veel andere fondsen zitten lager. Het gaat in totaal om 205 pensioenfondsen, waarvan de beleidsdekkingsgraad gemiddeld rond de 104,2% ligt. Pensioenfondsen, zoals Provisum, die direct verbonden zijn aan een onderneming, de zogenaamde ‘ondernemingspensioenfondsen’ hebben gemiddeld een beleidsdekkingsgraad van 116,6%. Pensioenfondsen voor een hele bedrijfstak, bijvoorbeeld de metaalsector of de detailhandel, hebben gemiddeld een lagere beleidsdekkingsgraad: 100,6%. Deze fondsen noemen we bedrijfstakpensioenfondsen.

Tot nu toe is Provisum tevreden. Op basis van de statistieken van DNB staat Provisum op plaats 8 in de top 10 van fondsen en hun beleidsdekkingsgraad. Maar resultaten in het verleden bieden geen garantie voor de toekomst. Het is dus zaak om de pensioenpremies van de deelnemers zorgvuldig te blijven beleggen.


Het pensioenakkoord en wat dat voor u betekent

De laatste weken hebben wij met enige regelmaat de vraag gekregen om duidelijk te maken wat het nieuwe pensioenakkoord voor u als werknemer gaat betekenen. Er is nog veel onzeker. De lage rente overschaduwt het pensioenakkoord dat in juni van dit jaar is gesloten.

De afspraken die betrekking hebben op de AOW-leeftijd worden al per 1 januari 2020 van kracht. Lees hier voor meer informatie. Niet alle wijzigingen gaan op hetzelfde moment in. Het pensioenakkoord bevat naast andere zaken ook veel informatie over de financiering van het pensioenstelsel en over de wijze waarop de pensioenpremie moet worden berekend. De meeste wijzigingen moeten nog verder worden uitgewerkt. De commissie Dijsselbloem kwam een week na het akkoord met het advies om strengere rekenregels voor pensioenfondsen te hanteren. Het kabinet heeft dit advies inmiddels overgenomen. Voor veel pensioenfondsen die op het randje van korting verkeren, is dit een domper. Na de verlichting die het pensioenakkoord bracht, door de afspraak dat niet gekort hoeft te worden bij een dekkingsgraad van minder dan 100% zullen de nieuwe maatregelen van de commissie naar schatting leiden tot een daling van de dekkingsgraad met gemiddeld 2,5%punt.

Met een steeds lager wordende rekenrente komt dat moment sowieso voor veel fondsen sneller dichterbij. Net als veel andere pensioenfondsen heeft Provisum ook last van de lage rekenrente, maar heeft het risico van een daling van de rente voor een belangrijk deel afgedekt.

Volgens planning zou het nieuwe stelsel in 2022 in werking treden. Maar omdat er nu nog veel onduidelijkheden zijn, is het de vraag of dit zal lukken. We houden u op de hoogte van de ontwikkelingen rond het nieuwe pensioenstelsel.


Provisum kiest voor beleggen in duurzaam onroerend goed

Duurzaam beleggen en het behalen van rendement kunnen prima samengaan. Daarom heeft Provisum er voor gekozen om ook verantwoord beleggingsbeleid op te stellen voor de beleggingscategorie onroerend goed, zowel voor direct als indirect onroerend goed. Bij het direct onroerend goed gaat het om winkelpanden in Nederland. Er is besloten om de duurzaamheid van de panden te onderzoeken.

Met behulp van een internationaal toegepast meetinstrument (BREEAM), kan Provisum beoordelen of deze winkelpanden inderdaad ook duurzaam zijn of dat de duurzaamheid kan worden verbeterd.

Provisum belegt ook indirect, middels beleggingsfondsen in onroerend goed. Die fondsen moeten de principes van de Verenigde Naties voor verantwoord beleggen (UNPRI) hebben ondertekend. Bovendien moeten deze fondsen meedoen aan een speciale benchmark (GRESB Green Star) die hen moet aanzetten duurzamer te zijn dan andere fondsen die in vastgoed beleggen. Meer weten? Kijk eens op www.gresb.com.


Welkom Ricardo Scholman

Het Verantwoordingsorgaan (VO) heeft er een nieuw lid bij: Ricardo Scholman neemt zitting namens de gepensioneerden: “Na 31 jaar voor Provisum te hebben belegd, lijkt het mij een leuke uitdaging om via het VO, nu ik met pensioen ben, nog steeds bij ons pensioenfonds betrokken te blijven.” Ricardo was werkzaam bij Anthos Fund & Asset Management. Lees meer over de taken van het Verantwoordingsorgaan. Ricardo heeft de plaats ingenomen van Ric van der Woude. Ric heeft als enige gereageerd op de vacature oproep in het Pensioenbericht van afgelopen juni en loopt nu mee als aspirant bestuurslid namens de gepensioneerden.


Weet u wat u krijgt als u eerder met pensioen gaat?

Hannie Akkersdijk uit Landsmeer wel. “Mijn man ging ook met pensioen en ik was benieuwd wat ik krijg als ik nu, op mijn 62ste, stop met werken. Ik heb contact opgenomen met de mensen van het pensioenbureau en heb van hen een duidelijk en overzichtelijk financieel voorstel ontvangen. Een aantal collega’s van dezelfde leeftijd stopten met werken en van hen had ik gehoord dat ik zo’n voorstel kon aanvragen bij Provisum.”

“Het voorstel aanvragen verplicht je tot niets. Ik kon kiezen uit twee mogelijkheden en ik zou hebben gekozen voor de mogelijkheid om mijn pensioen uit te laten keren als overbrugging tot ik mijn AOW krijg. Het was een mooi financieel voorstel en ik zou per maand bijna net zo veel geld krijgen als aan salaris.”

Ik vind de contacten en variatie nog veel te leuk

“En toch ben ik niet op het voorstel ingegaan. Ik werk al 21 jaar met veel plezier bij C&A, het langst op het Damrak. In 2015 ben ik overgeplaatst naar Amsterdam Oostpoort vanwege de verbouwing op het Damrak. Ik heb er voor gekozen om niet naar het Damrak terug te gaan en werk nu sinds begin dit jaar in Amsterdam Noord. Nu kan ik lekker op de fiets naar mijn werk. Het was wel even wennen. Ik ben niet de oudste, maar ik zit wel in de top 3”, zegt ze lachend. De reden dat ik doorga is dat ik de contacten en de variatie nog veel te leuk vind. Gelukkig zijn we allebei nog gezond en het scheelt, dat ik maar 13u per week werk, alleen op de maandagmiddag en de donderdag. Ik ben net terug van vakantie in Spanje met zeven vriendinnen. Als ik maandagmiddag vrij neem, ben ik bijna een hele week vrij. En mijn man vermaakt zich wel met al zijn hobby’s. Zolang ik het nog naar mijn zin heb bij C&A blijf ik werken. Maar als ik wil stoppen, dan weet ik waar ik aan toe ben.”

Afbeelding2.jpg

Wilt u ook weten of u eerder kunt stoppen met werken? Klik hier.


Komt u ook?

In november worden er diverse activiteiten voor u, als (oud)deelnemer van Provisum georganiseerd:

6 november voorlichtingsavond C&A Rotterdam Centrum om 19 uur

In het kader van de landelijke Pensioen3daagse 2019, organiseert Provisum, samen met C&A, weer een bijeenkomst voor medewerkers van 55 jaar en ouder. Dit jaar zijn we in filiaal Rotterdam Centrum. Mensen die u voorgingen vonden het: “laagdrempelig, aardige mensen, wist niet dat ik zoveel keuzemogelijkheden heb, snap het nu beter, duidelijke uitleg, ruimte voor vragen, ze nemen de tijd”. U kunt zich aanmelden door een mail te sturen aan pensioenbureau@provisum.nl Bij voldoende aanmeldingen is er eventueel ook een middagsessie om 16 uur. Vermeld u in uw mail alstublieft als u voorkeur voor de middag heeft en ook met hoeveel personen u wilt komen. Lees meer over het programma.

Afbeelding1.jpg

14 november – lunch

Bent u gepensioneerd en vindt u het leuk om bij te praten met oud collega’s? Kom dan naar de jaarlijkse lunch van de Vereniging Van Gepensioneerden Provisum, op één van de 10 locaties in het land. Op www.vvgp.nl staat hoe u zich kunt aanmelden.


Wat doet u met uw UPO? Vraag van de maand augustus

UPO, uw uniform pensioenoverzicht. Uniform omdat iedereen, ongeacht waar u pensioen opbouwt, een zelfde overzicht krijgt. Best een handig document, want:

  • U ziet wat u heeft opgebouwd voor als u met pensioen gaat. Check ook even uw UPO als er in 2018 iets veranderd is in uw salaris of dienstverband;
  • Als u ziek bent, kunt u zien hoe het zit met uw pensioen;
  • Als u een huis gaat kopen kan uw pensioen worden meegenomen in de hypotheekberekening;
  • Uw factor A staat er op vermeld. Heeft u een tekort aan pensioenopbouw en spaart u voor extra pensioen dan kunt u met factor A uitrekenen of u de premie of stortingen kunt aftrekken van uw belastbaar inkomen.

Er zijn inderdaad stemmers die hun factor A op het UPO gebruiken voor de belastingaangifte. Een aantal mensen vindt het UPO te ingewikkeld en helaas zijn er die hem weggooien. De meeste mensen bekijken hun UPO, maar vragen zich wel af of hun pensioen wel voldoende is voor later. Bedenk wel dat op het UPO van Provisum alleen het opgebouwde pensioen bij Provisum staat. Kijk op www.mijnpensioenoverzicht.nl om een totaal overzicht van uw pensioen straks inclusief uw AOW, te krijgen.

We kunnen u helaas niet zeggen hoeveel stemmers er exact zijn geweest. In augustus zijn wij overgegaan naar een verbeterd en veiliger besturingssysteem aan de achterkant van de website. Bij die overgang is helaas een deel van de stemmen verloren gegaan. Excuus daarvoor.


Pensioenvraag van de maand:

Wat gebeurt er met uw ingegane pensioen als u en uw partner allebei overlijden?

  • Uw pensioen loopt door tot het einde van het jaar
  • Uw nabestaanden erven uw pensioen
  • Uw pensioen stopt in de maand van overlijden

smaller vraagteken

Klik hier om uw stem uit te brengen!


Alle actuele berichten ›