Intern toezicht bij Provisum gewijzigd

De Pensioenwet schrijft voor dat alle pensioenfondsen verplicht zijn intern toezicht te regelen.

Tot juli 2018 had Provisum dit geregeld door een jaarlijkse visitatie door een visitatiecommissie. Gewijzigde wetgeving zorgt er voor dat pensioenfondsen met een belegd vermogen van meer dan € 1 miljard niet langer meer het intern toezicht door een visitatiecommissie mogen laten uitvoeren. Omdat Provisum een belegd vermogen heeft van € 1,4 miljard heeft het vanaf juli 2018 een raad van toezicht ingesteld die het intern toezicht uitvoert. In deze raad van toezicht zitten drie onafhankelijke deskundigen.

Wilt u meer weten over deze raad van toezicht? Kijk dan verder op onze website.

Alle actuele berichten ›