Nieuw jasje

We vonden het tijd worden voor een nieuwe voor het Pensioenbericht. Natuurlijk zijn wij er erg blij mee maar we zijn ook benieuwd wat u er van vindt.

  • Blij mee
  • Geen mening
  • Niet blij mee
LEES MEER

Eind juli is onze beleidsdekkingsgraad 125,5%

Het herstel van de beurzen na de dip in maart als gevolg van de coronacrisis is goed voor ons pensioenfonds. Net als de maanddekkingsgraden van veel pensioenfondsen is ook onze dekkingsgraad aan het opveren.

LEES MEER

Het pensioenakkoord: wat merkt u daarvan?

Het is u vast niet ontgaan dat deze zomer de sociale partners ingestemd hebben met het voorstel voor de uitwerking van het pensioenakkoord uit 2019. Daar is een jaar hard aan gewerkt. Nederland lijkt daarmee definitief op weg naar een moderner pensioenstelsel. De komende twee jaar komen er daarom nieuwe wettelijke regels voor pensioenen. Die regels zijn uiterlijk in 2022 gereed. Pensioenfondsen krijgen dan tot 2026 de tijd om de nieuwe regels in te voeren en daarmee over te gaan op het modernere pensioenstelsel.

LEES MEER

Een onverwachte meevaller

Mijn buik begint serieuze vormen aan te nemen: week 32. We genieten van het zomerse weer en vakantie in eigen land. En hadden een meevaller uit onverwachte hoek.

LEES MEER

We hebben meer niet dan wel gemeen, maar we vullen elkaar goed aan.

Kennis maken met Françoise Schoordijk(1966) en Ricardo Scholman(1962)

“Ricardo en ik zijn de nieuwste leden van het Verantwoordingsorgaan (VO)”, vertelt Françoise. “Ricardo namens de gepensioneerden en ik namens de werknemers. Provisum staat de komende jaren, net als andere pensioenfondsen, voor een aantal grote uitdagingen. Als VO kunnen we daar ons steentje aan bijdragen.”

LEES MEER

Provisum.nl op uw smartphone?

Snel en makkelijk informatie over uw pensioen inzien op uw mobiele telefoon? Plaats dan een snelkoppeling van www.provisum.nl op uw smartphone. Dat werkt zo:

LEES MEER

Pensioenvraag van de maand juni uitgelegd

Vanaf welke beleidsdekkingsgraad worden de pensioenen (gedeeltelijk) verhoogd?

Deze vraag is een beetje een instinker. Het draait om de woorden ‘vanaf‘ én ‘gedeeltelijk’. Bij 125% wordt uw pensioen volledig geïndexeerd, dat is zelfs al het geval vanaf 120%. Het juiste antwoord is dus 110%.

LEES MEER

Update Provisum pensioenportaal

De afgelopen jaren hebben wij u op de hoogte gehouden van onze plannen en activiteiten voor een eigen pensioenplanner en persoonlijk pensioenportaal. Daarmee zou u altijd alle informatie over uw pensioen bij Provisum bij de hand hebben. Hoe staat het daar nu mee?

LEES MEER