Laag:

Welke kosten maken wij?

kosten-65x65px.png

Provisum maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor het uitvoeren van de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Onder de kosten voor de uitvoering van de administratie vallen bijvoorbeeld de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor de website, voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), het beantwoorden van vragen en het maken en verzenden van het Pensioenbericht.

Bij de kosten om het vermogen te beheren kunt u denken aan de kosten voor het beleggen van het vermogen van ons fonds. Het beleggen doet het fonds niet zelf. Wij betalen de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen een vergoeding. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.