Laag:

Wat krijgt u niet in onze pensioenregeling?

geen_arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Als u arbeidsongeschikt wordt, dan ontvangt u, in aanvulling op de wettelijke arbeidsongeschiktheidsuitkering (IVA/WIA), geen arbeidsongeschiktheidspensioen van Provisum. Vraag aan uw werkgever of daar iets voor is geregeld en wat de mogelijkheden zijn om u hiervoor bij te verzekeren. In de ‘brochure arbeidsongeschiktheid’ vindt u meer informatie over arbeidsongeschiktheid en uw pensioenregeling.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.