Update financiële positie Provisum

In april heeft er een lichte verbetering plaatsgevonden in de financiële positie van Provisum.

Eind maart was de maanddekkingsgraad nog 117,9%. Maar in april hebben oplopende beurkoersen er voor gezorgd dat het vermogen van het fonds is gestegen en de dekkingsgraad omhoog is gegaan. De dekkingsgraad per 29 april is ingeschat op 120,7%. Dit is een verhoging van bijna 3%punt ten opzichte van eind maart. Vooralsnog zijn we licht positief gestemd, maar er is momenteel niets zo veranderlijk als de financiële markten.

Half mei zullen wij de maanddekkingsgraad per eind april en de beleidsdekkingsgraad (het gemiddelde van de laatste 12 maanddekkingsgraden) op de website publiceren.

Alle actuele berichten ›