Terug naar Pensioenbericht

Indexatie 2024.jpg

Hoewel onze financiële positie gezond is, verhogen we de pensioenen niet per 1 januari 2024. Dit is in de recente geschiedenis van Provisum nog niet eerder voorgekomen. Het heeft alles te maken met het prijsindexcijfer voor consumenten van – 0,41%. We leggen u uit hoe dat zit.

Verhoging hangt niet alleen af van de financiële ruimte die we als fonds hebben. Maar ook van het percentage waarmee de prijzen zijn gestegen. Provisum gebruikt hiervoor altijd het zogenoemde prijsindexcijfer voor consumenten (CPI) van eind oktober. Dit jaar is dat - 0,41%. Onze spelregels voor de toekenning van indexatie schrijven voor dat we de pensioenen niet mogen verhogen bij een negatieve prijsindex. Daarom hebben we als bestuur besloten om uw pensioen niet te verhogen per 1 januari 2024.

De prijsindex van -0,41% leidt niet tot het korten van uw pensioen

Bij een negatieve prijsindex verlagen we de (toekomstige) pensioenen niet. Maar bij een volgende verhoging verrekenen we de -0,41% wel. Dat betekent dat we van het volgende positieve prijsindexpercentage eerst 0,41% in mindering brengen. Als voorbeeld: stel dat eind oktober 2024 de prijsindex 2,41% is. Dan verhogen we uw pensioen per 1 januari 2025 met 2% in plaats van met 2,41%.

De CPI prijsindex bepaalt de hoogte van de verhoging

De meetperiode om te bepalen of de prijsindex voor consumentenprijzen (CPI) is gestegen (of gedaald), is voor Provisum de periode november-oktober. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), stelt deze CPI-index vast. Het cijfer is altijd een vergelijking met een jaar eerder.

Wijziging in berekening van de prijsindex voor consumenten

De prijsindex eind oktober 2022 was 14,33% hoger dan het jaar daarvoor. Daarom hebben wij begin dit jaar uw pensioen met dit percentage verhoogd. Dat de prijsindex zo hoog was vorig jaar, kwam omdat de energieprijzen in oktober 2022 piekten. Veel Nederlanders bleken echter nog een vast energiecontract te hebben, waarin de hoge energieprijzen van 2022 nog geen rol speelden. Daarom gebruikt het CBS sinds dit voorjaar een nieuwe methode voor het meten en verwerken van de energieprijzen. De index is daardoor realistischer geworden, maar wel gedaald. Terwijl de prijzen van uw boodschappen wel degelijk zijn gestegen.

Andere pensioenfondsen verhogen wel hun pensioen. Hoe kan dat?

U leest of hoort misschien over andere pensioenfondsen die wel hun pensioenen verhogen. Dat kan komen omdat zij een andere meetperiode hanteren, bijvoorbeeld van mei - april. Of het gaat om het inhalen van gemiste verhogingen in het verleden. Heel veel pensioenfondsen hebben namelijk niet, zoals Provisum, elk jaar hun pensioenen kunnen verhogen. Sommige fondsen halen dat nu (deels) in.

Premiekorting voor aangesloten werkgevers

In de bestuursvergadering van afgelopen 8 december hebben we ook gekeken of de werkgevers in 2024 korting op de te betalen pensioenpremies kunnen krijgen. Ook voor de toekenning van de premiekorting hebben we vaste regels. Het bestuur heeft besloten om deze korting toe te kennen, omdat aan de voorwaarden is voldaan.

Terug naar het Pensioenbericht