Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico-65x65px.png

Het pensioen dat u uiteindelijk ontvangt, is gebaseerd op het salaris dat u verdiende op de pensioendatum of de datum dat u uit dienst trad.

Normaal gesproken wordt geld elk jaar iets minder waard. U kunt met hetzelfde bedrag dit jaar iets minder kopen dan vorig jaar.

Dat heet inflatie. Vanwege de inflatie probeert Provisum uw pensioen na de pensioendatum te indexeren. Het is mogelijk dat wij uw pensioen niet met de prijzen mee kunnen laten groeien. Provisum heeft namelijk te maken met onder meer de volgende risico’s:

  • Mensen worden gemiddeld steeds ouder. We moeten het pensioen daardoor langer uitbetalen.
  • Een lage rente maakt pensioen duurder. Provisum heeft daardoor meer geld nodig om hetzelfde pensioen te kunnen uitbetalen.
  • De resultaten van onze beleggingen kunnen tegenvallen.

waardevast-65x65px.png

Wij proberen uw ingegaan pensioen elk jaar mee te laten groeien met de stijging van de prijzen (prijsindex). Dit heet indexatie. Dit kan alleen als de financiële situatie van Provisum goed genoeg is.


tekort-65x65px.png

Als we een tekort hebben, nemen we – indien nodig – één of beide maatregelen:

  • we kennen geen indexatie toe;
  • uw pensioen wordt gekort.

Deze maatregelen nemen we alleen in een situatie van een tekort. Dit is nu niet aan de orde.
Indien er sprake is van een financiële crisissituatie, dan treedt het financieel crisisplan in werking. Lees meer.


Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2.

uitkeringszekerheid_risico-65x65px.png

De opbouw en uitbetaling van pensioen gaan over een heel lange periode. Vanaf de start van de opbouw tot de laatste pensioenbetaling kan wel 80 jaar zitten. In zo’n periode verandert de wereld waardoor er risico’s kunnen ontstaan die uw pensioen bedreigen. De risico’s leiden mogelijk tot een tekort. Provisum probeert voorbereid te zijn op de risico’s die uw pensioen kunnen bedreigen. Als deelnemers gemiddeld ouder worden, moet hun pensioen langer worden uitbetaald. Provisum moet dan meer geld hebben dan waar eerst op werd gerekend. De rente beïnvloedt de waarde van pensioenen. Pensioenuitvoerders maken van tevoren een inschatting van het geld dat ze nodig hebben om de pensioenen te kunnen uitbetalen. Hoe lager de rente is, hoe meer geld Provisum ‘in kas’ moet hebben om later alle pensioenen te kunnen uitbetalen. Als de rente langdurig laag blijft, maakt dat de pensioenen dus duurder. Ook de beleggingsresultaten kunnen tegenvallen. Daarom zorgt Provisum ervoor dat de beleggingen gespreid worden over meerdere beleggingssoorten. Winst op een belegging kan verlies op een andere belegging goedmaken. Een pensioenuitvoerder kan beleggingsrisico’s ook afdekken. Daar zijn wel kosten aan verbonden.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.