Vrijwillige aanvullende pensioenregeling

Inleggen voor extra pensioen

Deelnemers aan een pensioenregeling van Provisum kunnen meedoen aan een vrijwillige aanvullende pensioenregeling (een ‘beschikbare premieregeling’). Wij berekenen hoeveel in het komende jaar kan worden ingelegd. Iedere deelnemer waarvoor € 300 of meer ingelegd kan worden, ontvangt van ons daarover een persoonlijke brief met deelnameformulier.

De ingelegde bedragen worden geheel belegd bij ABN AMRO Pension Services. De beleggingsresultaten zijn voor risico van de deelnemer. De onderliggende beleggingen van de vrijwillige aanvullende pensioenregeling houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Provisum is volgens de Pensioenwet verantwoordelijk voor de manier waarop wordt belegd (de zogenaamde zorgplicht). Daarom is het aantal beleggingsfondsen waarin kan worden belegd, beperkt. Ook hebben wij de standaard beleggingswijze zodanig ingericht dat, naarmate de pensioendatum nadert, steeds minder risico genomen wordt, zodat het te ontvangen pensioen niet te veel zal afwijken van de verwachtingen. Van die standaard methodiek van beleggen mag iedere deelnemer afwijken. Men krijgt dan wel eerst een advies van ABN AMRO Pension Services over de beleggingen. Dat advies maakt ABN AMRO Pension Services aan de hand van een vragenlijst, die iedereen moet invullen die van de standaard wil afwijken. Elk jaar dat de deelnemer van de standaard beleggingswijze afwijkt, ontvangt hij/zij een ‘reminder’ over het advies van ABN AMRO Pension Services.

ABN AMRO Pension Services informeert u uitsluitend via e-mail en het persoonlijke portaal. Na ontvangst van een inlogcode van ABN AMRO Pension Services krijgt u toegang tot een persoonlijk portaal, waarop u inzage heeft in uw eigen beleggingen. Ook wijzigingen in de beleggingsmix (bij keuze ‘eigen beheer’) kunnen hierop worden aangegeven. Heeft u geen inlogcode ontvangen? Neem dan contact op met het pensioenbureau of direct met ABN AMRO Pension Services per e-mail: pension.services@nl.abnamro.com of telefonisch op 020-629 8810.