De B-excedentregeling

De B-excedentregeling is op u van toepassing als u in 2024 meer verdient dan € 71.628. Kijk hier welke wijzigingen van toepassing zijn op deze regeling met ingang van 1 juli 2024 (in English).

U vindt hier alle benodigde informatie over de B- exedentregeling. Dat doen wij door middel van Pensioen 1-2-3. Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie over uw pensioen. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en in het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) dat u jaarlijks van ons ontvangt. De onderliggende beleggingen van de B- excedentregeling houden geen rekening met de EU-criteria voor ecologisch duurzame economische activiteiten.

Pensioen 1-2-3 bestaat uit 3 lagen. In de 1e laag leest u in het kort de belangrijkste informatie over uw pensioenregeling.

Wat krijgt u in onze B-excedentregeling?
Wat krijgt u niet in deze pensioenregeling?
Hoe bouwt u pensioen op in de B-excedentregeling?
Welke keuzes heeft u zelf?
Hoe zeker is uw pensioen?
Welke kosten maken wij?
Wanneer moet u in actie komen?

In laag 2 vindt u meer informatie over alle onderwerpen in laag 1. Tot slot vindt u in laag 3 juridische en beleidsmatige informatie van de pensioenregeling.

Pensioen 1-2-3 bevat geen persoonlijke informatie. Die vindt u wel op www.mijnpensioenoverzicht.nl en op het Uniforme Pensioenoverzicht (UPO).

De B-excedentregeling is een beschikbare premieregeling. Robeco adviseert het bestuur over de lifecycles en de beleggingsfondsen. De administratie en het beleggen van de premies heeft Provisum uitbesteed aan ABN AMRO Pension Services. Zij informeren u uitsluitend via e-mail en hun website. Na ontvangst van een inlogcode van ABN AMRO Pension Services krijgt u toegang tot een persoonlijke pagina, het portaal, waarop u inzage heeft in uw eigen beleggingen. Ook wijzigingen in de beleggingsmix (bij keuze ‘eigen beheer’) kunnen hierop worden aangegeven.

Heeft u geen inlogcode ontvangen? Neem dan contact op met het pensioenbureau of direct met ABN AMRO Pension Services via e-mail: pension.services@nl.abnamro.com of telefonisch op 020-629 8810.

Om het u makkelijk te maken hebben wij de regeling uitgelegd in een brochure.