Hoe zeker is uw pensioen?

uitkeringszekerheid_risico-65x65px.png

De hoogte van uw pensioen staat niet vast. De hoogte is afhankelijk van de beschikbare premie, de beleggingsrendementen en de keuze op pensioendatum voor een stabiel of variabel pensioen en de daarbij behorende tarieven.


Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2.

uitkeringszekerheid_risico-65x65px.png

De hoogte van uw pensioen staat niet vooraf vast. Op pensioendatum kunt u bij Provisum kiezen voor het inkopen van een stabiel pensioen. U heeft echter ook de keuze om door te beleggen na de pensioendatum en te kiezen voor een variabel pensioen. Provisum biedt de mogelijkheid van een variabel pensioen niet aan. U kunt dan ook op pensioendatum met uw pensioenkapitaal een variabel pensioen inkopen bij een andere uitvoerder of verzekeraar. Dit noemen we shoppen.

Koopt u op pensioendatum een stabiele pensioenuitkering bij Provisum in, dan probeert Provisum deze jaarlijks mee te laten groeien als compensatie van de stijging van de prijzen. Dit heet indexatie. Er wordt geen premie betaald voor deze indexatie. Om die reden blijft indexatie afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Lees meer.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.