Hoe bouwt u pensioen op in de excedentregeling?

drie_pijlers-65x65px.png

In Nederland is het pensioen opgebouwd uit drie pijlers:

  • een basis-pensioenuitering die u krijgt van de overheid, dit is de AOW (pijler 1);
  • een pensioen dat u opbouwt via uw werkgever (pijler 2)
  • dat wat u zelf nog privé spaart, belegt etc. (pijler 3)

Meer weten over de AOW? Klik hier. Deze website gaat over het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever.

premie-65x65px.png

Tot een salaris van € 59.706 (2022) is pensioenregeling B van toepassing. Boven het brutoloon van € 59.706 is een beschikbare premieregeling van toepassing. Dit betekent dat er premie wordt gestort op een voor u geopende beleggingsrekening bij ABN AMRO Pension Services. De premies worden voor u belegd door ABN AMRO Pension Services op basis van uw risicoprofiel en uw voorlopige keuze voor een stabiel of variabel pensioen. Om uw risicoprofiel te bepalen vraagt ABN AMRO Pension Services u om een vragenlijst in te vullen. De beleggingsresultaten zijn voor risico van de deelnemer. Op uw pensioendatum is een pensioenkapitaal aanwezig. Met dit pensioenkapitaal kunt u een stabiele pensioenuitkering bij Provisum inkopen of een variabele pensioenuitkering bij een andere pensioenuitvoerder of verzekeraar (ook wel doorbeleggen na pensioendatum).

opbouw-65x65px.png

Uw werkgever legt premie in voor de opbouw van uw pensioen. Deze premie is leeftijdsafhankelijk. Een overzicht van de premie per leeftijdscategorie treft u in laag 2 op de volgende pagina aan.


premieverdeling_enkel-65x65px.png

Jaarlijks betaalt uw werkgever de beschikbare premie voor uw pensioenopbouw. Dit is een bepaald percentage van het salaris boven € 59.706 (gemaximeerd op € 114.866 in 2022). Deze premie wordt gestort op een beleggingsrekening bij ABN AMRO Pension Services. Er is in deze regeling geen eigen bijdrage verschuldigd.


Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2.

drie_pijlers-65x65px.png

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid

De AOW is het wettelijk pensioen van de overheid. U bouwt in 50 jaar AOW op. U bouwt alleen AOW op als u in Nederland woont en/of werkt. Op welke leeftijd u AOW krijgt, hangt af van uw geboortedatum. De AOW-leeftijd stijgt namelijk de komende jaren. Ook de hoogte is niet voor iedereen gelijk (verschil tussen samenwonenden en alleenstaanden). De AOW-bedragen worden ieder jaar aangepast. Meer informatie over de AOW en uw AOW-leeftijd vindt u op www.svb.nl.

B. Het pensioen dat u via uw werkgever opbouwt

Hoeveel pensioen u opbouwt via de regeling van uw werkgever, ziet u op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Dit krijgt u ieder jaar van ons. Kijk ook eens op www.mijnpensioenoverzicht.nl; daar ziet u terug wat u tijdens uw hele carrière aan pensioen hebt opgebouwd.

C. Pensioen dat u zelf regelt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen dat u opbouwt via uw werkgever. Of u uw pensioen wilt aanvullen, hangt af van uw financiële en persoonlijke situatie. Er zijn verschillende manieren om uw pensioen aan te vullen. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering – zoals een lijfrente – af te sluiten of door mee te doen aan de vrijwillige aanvullende pensioenregeling bij Provisum. Een financieel adviseur kan u helpen bij het maken van keuzes. U kunt ook kijken naar de pensioenschijf van vijf op www.nibud.nl.

premie-65x65px.png

Ieder jaar wordt premie gestort op uw beleggingsrekening. ABN AMRO Pension Services belegt het geld dat op uw beleggingsrekening staat. Dit noemen we een beschikbare premieregeling. Afhankelijk van uw risicoprofiel dat ABN AMRO Pension Services periodiek uitvraagt en uw voorlopige keuze voor een stabiel of variabel pensioen, belegt Pension Services meer of minder risicovol. Om tot dit risicoprofiel te komen, dient u een vragenlijst op het portaal van ABN AMRO Pension Services in te vullen. Als u deze vragenlijst invult, weet ABN AMRO Pension Services hoeveel risico u wilt lopen met uw beleggingen. Er zijn drie risicoprofielen: defensief, neutraal en offensief. Daarnaast is er een apart risicoprofiel als u voorsorteert op een variabele uitkering.

De premies worden voor u belegd en vormen op uw pensioendatum een pensioenkapitaal. Met het pensioenkapitaal koopt u op pensioendatum een stabiele pensioenuitkering bij Provisum of een variabele uitkering bij een verzekeraar (ook wel doorbeleggen na pensioendatum genoemd). Provisum biedt geen variabele pensioenuitkering aan. U kunt dus alleen een stabiele uitkering inkopen bij Provisum. Dit is een uitkering die ingekocht wordt tegen een vast inkooptarief. Provisum probeert deze uitkering dan vervolgens jaarlijks te indexeren met de ontwikkeling van de prijzen (prijsinflatie). Deze indexatie is afhankelijk van de financiële positie van Provisum.

U leest meer over uw beleggingen als u inlogt op uw portaal bij ABN AMRO Pension Services.

opbouw-65x65px.png

Uw beschikbare premie is een percentage van uw salaris tussen de € 59.706 en de € 114.866 (de excedentgrondslag). Het percentage hangt af van uw leeftijd en is hoger naarmate u ouder bent. In de tabel kunt u de premie percentages zien per leeftijd.

Screenshot 2019-08-15 at 09.55.00.png

Stel: uw salaris bedraagt € 62.763 en uw leeftijd is 52 jaar. Dan is de premie in dat jaar: (€ 62.763 – € 59.706) x 14,7% = € 449,38. Uw werkgever stort per maand een premie van € 37,49 (1/12e van de jaarpremie) op uw beleggingsrekening.

premieverdeling_enkel-65x65px.png

Er is geen eigen bijdrage in de B-excedentregeling. Uw werkgever betaalt de beschikbare premie, die belegd wordt voor de opbouw van het pensioenkapitaal. Daarnaast betaalt uw werkgever ook de premies voor de verzekering van het partner- en wezenpensioen en van arbeidsongeschiktheid.


Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie raadplegen.