Wanneer moet u in actie komen?

waardeoverdracht-65x65px.png

Als u van werkgever verandert. U kunt uw opgebouwde pensioenkapitaal meestal meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever.


arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Als u arbeidsongeschikt wordt.samenwonen_trouwen-65x65px.png

Als u gaat samenwonen.scheiden-65x65px.png

Als u gaat scheiden of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt.buitenland-65x65px.png

Als u verhuist naar het buitenland.werkloos-65x65px.png

Als u werkloos wordt.mijnpensioenoverzicht klein.jpg

Bekijk eens per jaar hoeveel pensioen u in totaal heeft opgebouwd op www.mijnpensioenoverzicht.nl.vragen-65x65px.png

Neem contact met ons op als u nog vragen heeft.In laag 2 leest u per onderwerp meer over welke acties u moet nemen.

waardeoverdracht-65x65px.png

Als u van werkgever verandertVerandert u van baan en gaat u daardoor naar een andere pensioenregeling? De hoogte van uw aan te kopen pensioen per jaar bepaalt wat er met uw pensioen gebeurt. Wilt u weten hoe dat zit, kijk dan op de pagina met uitgebreide informatie over waardeoverdracht.

arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Als u arbeidsongeschikt wordtAls u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt wordt, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. Meer weten? Kijk dan in de brochure. Houdt u ons op de hoogte van uw arbeidsongeschiktheid en de mate waarin u arbeidsongeschikt bent.

samenwonen_trouwen-65x65px.png

Als u gaat trouwen of samenwonenTrouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan is voor uw pensioenregeling hetzelfde. U moet goed kijken wat uw partner bij uw overlijden ontvangt aan partnerpensioen. Vindt u dat het partnerpensioen niet voldoende is, zorg dan dat u iets extra’s regelt.

Let op: als u ongehuwd samenwoont, heeft uw partner niet automatisch recht op partnerpensioen bij uw overlijden. Dat u samenwoont moet vastliggen in een notariële samenlevingsovereenkomst. Stuurt u ons een kopie van dat contract voor de administratie?

scheiden-65x65px.png

Als u gaat scheiden of uw geregistreerd partnerschap eindigt

Uw ex-partner heeft recht op de helft van het pensioenkapitaal dat u opbouwde tijdens het huwelijk of de periode van het geregistreerd partnerschap. Het gedeelte van uw ex-partner wordt op een aparte beleggingsrekening bij ABN AMRO Pension Services gestort. U kunt met uw ex-partner afwijkende afspraken maken. Deze afspraken moeten worden vastgelegd in het echtscheidingsconvenant. Om ervoor te zorgen dat de ex-partner een deel van het pensioenkapitaal ontvangt, moet u of uw ex-partner binnen twee jaar de pensioenuitvoerder op de hoogte stellen van de scheiding en de eventuele afwijkende afspraken.

Let op: het recht op een deel van het pensioenkapitaal geldt niet voor ongehuwd samenwonenden. Ongehuwd samenwonenden moeten zelf afspraken maken over de verdeling van het pensioenkapitaal.

Uw ex-partner heeft ook recht op het partnerpensioen dat u opbouwde tot de datum van uw echtscheiding of de beëindiging van het geregistreerd partnerschap. Dit partnerpensioen wordt onttrokken aan het beleggingssaldo dat is opgebouwd bij ABN AMRO Pension Services en wordt ingekocht bij Provisum. Voor het recht op het partnerpensioen hoeft u niets te doen. Tenzij uw ex-partner afstand doet van het recht, dan moet u ons wel informeren.

Let op: ook ongehuwd samenwonenden kunnen recht hebben op partnerpensioen. Meer weten? Klik hier.

buitenland-65x65px.png

Als u verhuist naar het buitenlandAls u verhuist naar het buitenland krijgen wij dat niet automatisch door van de gemeente waar u vertrekt. Meld dit daarom en vraag wat de gevolgen zijn voor uw pensioen. Informatie over de gevolgen voor de AOW kunt u hier vinden. Let op: ook als u binnen het buitenland verhuist, moet u ons daarover informeren.

werkloos-65x65px.png

Als u werkloos wordtAls u werkloos wordt, stopt de pensioenopbouw. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw werkloosheid voor uw ouderdomspensioen en voor het partner- en wezenpensioen in kaart brengt. U hoeft ons niet zelf te informeren over uw werkloosheid. Dat gebeurt door de werkgever.


Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.