Wat krijgt u in onze B-excedentregeling?

ouderdomspensioen-65x65px.png

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis-65x65px.png

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. U ontvangt mogelijk een aanvulling wanneer u nog in dienst bent.


arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door en ontvangt u een aanvullend arbeidsongeschiktheidspensioen. Meer informatie over de gevolgen voor uw pensioen vindt u in onze brochure Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

reglement-65x65px.png

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling u biedt? Vraag dan het pensioenreglement bij ons op of klik hier.


Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2.

ouderdomspensioen-65x65px.png

OuderdomspensioenVia uw werkgever bouwt u een pensioenkapitaal op bij ABN AMRO Pension Services (tot 2020 bij Robeco). Als u 67 jaar wordt, kunt u met dit kapitaal een ouderdomspensioen kopen. Hoe hoog het ouderdomspensioen is, kunnen we nu niet zeggen. Dit hangt af van de hoogte van uw pensioenkapitaal op de pensioendatum en hoeveel pensioen u hiervoor kunt kopen. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

De B-excedentregeling is een premieovereenkomst. De premie die gebruikt wordt voor de opbouw van uw pensioenkapitaal staat vast, hoe hoog het pensioenkapitaal wordt op uw pensioendatum is onzeker. De hoogte van het pensioenkapitaal staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis-65x65px.png

NabestaandenpensioenBij Provisum bouwt u niet alleen een pensioenkapitaal op, maar bent u ook verzekerd van een nabestaandenpensioen voor uw partner en voor uw kinderen wezenpensioen. Bij uw overlijden wordt het saldo van het beleggingstegoed aangewend voor verhoging van het nabestaandenpensioen in de B-regeling. Als u in actieve dienst overlijdt tijdens het deelnemerschap aan de excedentregeling, is er echter een extra regeling. Het saldo op uw beleggingsrekening is namelijk vaak niet voldoende om daarvan een nabestaandenpensioen te kopen dat vergelijkbaar is met een nabestaandenpensioen in de basisregeling (B-regeling). Provisum geeft daarom een aanvulling om dat niveau wel te kunnen bereiken. Deze aanvulling wordt dus niet meer gegeven indien u overlijdt na uitdiensttreding, ook als u uw beleggingssaldo bij ABN AMRO Pension Services hebt laten staan. De aanvulling is zodanig dat een partnerpensioen wordt bereikt dat 1,089% bedraagt van de excedentgrondslag maal het aantal jaren van deelnemerschap. Het aantal jaren van deelnemerschap zijn de jaren vanaf het begin van het deelnemerschap in de B-regeling tot het moment dat u de officiële pensioenleeftijd zou hebben bereikt.

Ook geldt er een aanvulling voor het wezenpensioen als u in actieve dienst overlijdt. De aanvulling is zodanig dat een wezenpensioen wordt bereikt dat 0,218% bedraagt van de excedentgrondslag maal dezelfde aantal jaren als bij het partnerpensioen.

Het partnerpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt tijdens het dienstverband en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Studeert uw kind, dan wordt een wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk de 27ste verjaardag. U kunt daarover meer lezen in de samenvatting pensioenregeling B en B excedent. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

ArbeidsongeschiktheidWanneer u arbeidsongeschikt wordt, gaat uw pensioenopbouw door en kunt u van ons een aanvulling op de WIA-uitkering ontvangen. Hoe hoog deze uitkering is, is afhankelijk van het arbeidsongeschiktheidspercentage en uw salaris.


Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.