Wat krijgt u in onze pensioenregeling?

ouderdomspensioen-65x65px.png

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt.


partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis-65x65px.png

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Een partner die voor 1968 is geboren kan, onder voorwaarden, een Anw-hiaatpensioen ontvangen. Wie als partner aangemerkt wordt, vindt u hier.

arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door, maar u betaalt dan zelf geen premie meer. Deze premievrije opbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie over de gevolgen voor uw pensioen vindt u in onze brochure Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

reglement-65x65px.png

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling precies biedt? Klik dan hier of vraag het pensioenreglement bij ons op.

Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2 op de volgende pagina.

ouderdomspensioen-65x65px.png

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever bouwt u ouderdomspensioen op bij Provisum. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Provisum is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67ste jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De B-regeling is een uitkeringsovereenkomst. Elk jaar bouwt u pensioen op over een deel van het brutoloon dat u in dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Provisum houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt in verband met de AOW, heet ‘franchise’. U bouwt jaarlijks 1,679% aan ouderdomspensioen op over het brutoloon minus de franchise.

Stel: u verdient € 27.426 per jaar en de franchise bedraagt € 13.423. U bouwt in dat jaar 1,679% ouderdomspensioen op over de grondslag van € 14.003 (=€ 27.426 - € 13.423). Dat is € 235,11 in dat jaar. Het ouderdomspensioen dat u bij pensionering ontvangt, is een optelsom van alle jaren plus de eventuele indexatie.

partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis-65x65px.png

Nabestaandenpensioen

Bij Provisum bouwt u niet alleen ouderdomspensioen op, maar ook nabestaandenpensioen voor uw partner en voor uw kinderen wezenpensioen.

Het nabestaandenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Studeert uw kind, dan wordt een wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk de 27ste verjaardag. U kunt daarover meer lezen in de samenvatting pensioenregeling B. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: een Anw-uitkering. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.svb.nl. Pensioenregeling B voorziet in een aanvulling tot de Anw-uitkering als deze niet of niet volledig tot uitkering komt. Om voor die aanvulling in aanmerking te komen, dient u in dienst te zijn op het moment van uw overlijden en uw achterblijvende partner moet geboren zijn vόόr 1968.

arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Arbeidsongeschiktheid

Als u voor meer dan 35% arbeidsongeschikt bent, heeft u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Deze premievrije pensioenopbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Meer informatie hierover vindt u in onze brochure Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.