Welke kosten maken wij?

kosten-65x65px.png

Provisum maakt de volgende kosten om de pensioenregeling uit te voeren:

  • Kosten voor de administratie.
  • Kosten om het vermogen te beheren.

Meer informatie hierover vindt u in laag 2.

kosten-65x65px.png

Provisum maakt verschillende kosten om de pensioenregeling uit te voeren. Denk bijvoorbeeld aan kosten voor de administratie. Daar vallen bijvoorbeeld de uitbetaling van de pensioenen en de incasso van de premies onder. Ook maken wij kosten voor de communicatie, bijvoorbeeld voor de website, voor het maken en verzenden van het Uniform Pensioenoverzicht (UPO), het beantwoorden van vragen en het maken en verzenden van het Pensioenbericht.

Daarnaast zijn er kosten om het vermogen te beheren. Beleggen van het vermogen kost namelijk geld. Wij betalen bijvoorbeeld de partijen waaraan wij vragen om het vermogen te beleggen. Het beleggen doet Provisum namelijk niet zelf. De werkzaamheden die hier aan verbonden zijn, heeft Provisum uitbesteed aan professionele partijen. Hiervoor betalen wij een vergoeding. Ook maken wij transactiekosten. Dit zijn bijvoorbeeld de kosten die de beurs in rekening brengt bij de aankoop of verkoop van aandelen of obligaties.

In het jaarverslag vindt u een specificatie van de kosten die wij maken.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.