Pensioenakkoord, update 10 juli 2020

Het kabinet, de werkgevers en de vakbonden hebben een akkoord bereikt over de uitwerking van het nieuwe pensioenstelsel. Hiermee moet het Nederlandse pensioenstelsel klaar zijn voor de toekomst.

Inmiddels heeft FNV ingestemd met de afspraken rondom het nieuwe pensioenstelsel. Minister Koolmees heeft op 6 juli de Tweede Kamer geinformeerd over alle maatregelen die in het pensioenakkoord zijn afgesproken. Een samenvatting van de maatregelen vindt u hier. De maatregelen zullen vervolgens in wetgeving worden vastgelegd. Dit traject zou voor 2022 afgerond moeten zijn. De pensioenfondsen hebben uiterlijk tot 2026 de tijd om de pensioenregelingen aan te passen.

Het doel van het nieuwe pensioenstelsel is om het huidige pensioenniveau ongeveer gelijk te houden. Er worden minder beloften gedaan waardoor fondsen minder financiële reserves hoeven aan te houden. Hierdoor zal het pensioen meer mee gaan bewegen met de stand van de financiële markten, en wordt deze onzekerder.

Als er meer duidelijkheid is wat het nieuwe stelsel voor u als deelnemer of gepensioneerde betekent, zullen wij u daarover informeren. Vooralsnog wachten wij op de nadere uitwerking van het pensioenakkoord.

Alle actuele berichten ›