Wat krijgt u in onze A2006 regeling?

ouderdomspensioen-65x65px.png

Gaat u met pensioen? Dan krijgt u ouderdomspensioen.partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis-65x65px.png

Komt u te overlijden? Dan krijgt uw partner partnerpensioen en krijgen uw kinderen wezenpensioen. Een partner die voor 1968 is geboren kan, onder voorwaarden, een Anw-hiaatpensioen ontvangen. Wie als partner aangemerkt wordt, vindt u hier.

arbeidsongeschiktheidspensioen-65x65px.png

Wordt u arbeidsongeschikt? Dan gaat uw pensioenopbouw (gedeeltelijk) door. Deze premievrije opbouw is afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Naast premievrije voortzetting bij Arbeidsongeschiktheid kunt u ook een aanvulling op de WIA-uitkering ontvangen. Meer informatie over de gevolgen voor uw pensioen vindt u in onze brochure Arbeidsongeschiktheid en uw pensioen.

reglement-65x65px.png

Wilt u precies weten wat onze pensioenregeling precies biedt? Klik dan hier.

Meer informatie over deze onderwerpen leest u in laag 2.

ouderdomspensioen-65x65px.png

Ouderdomspensioen

Via uw werkgever bouwt u ouderdomspensioen op bij Provisum. Dat ouderdomspensioen ontvangt u als u 67 jaar wordt. Uw ouderdomspensioen is een aanvulling op de AOW. De AOW is het pensioen dat u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt.

Hoeveel pensioen u straks ontvangt van Provisum is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u heeft verdiend, de inhoud van de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Het ouderdomspensioen wordt vanaf uw 67ste jaar maandelijks uitbetaald, zolang u leeft. De hoogte van het ouderdomspensioen staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

De A2006-regeling is een eindloonregeling. Elk jaar bouwt u pensioen op over het laatst verdiende loon (vanaf 2022 maximaal € 114.866) dat u dat jaar heeft verdiend. U bouwt niet over uw hele brutoloon pensioen op. Provisum houdt namelijk rekening met de AOW, die u van de overheid ontvangt als u de AOW-leeftijd bereikt. Het deel van uw loon waarover u geen pensioen opbouwt in verband met de AOW, heet ‘franchise’. U bouwt jaarlijks 1,556% aan ouderdomspensioen op over het brutoloon minus de franchise.

partner_en_wezenpensioen_op_opbouwbasis-65x65px.png

Nabestaandenpensioen

Bij Provisum bouwt u niet alleen ouderdomspensioen op, maar ook nabestaandenpensioen voor uw partner en voor uw kinderen wezenpensioen. Het nabestaandenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en zolang uw partner in leven is. Het wezenpensioen wordt uitbetaald als u overlijdt en tot het moment dat uw kind 18 jaar wordt. Studeert uw kind, dan wordt een wezenpensioen uitgekeerd tot uiterlijk de 27ste verjaardag. U kunt daarover meer lezen in de samenvatting pensioenregeling A2006. De hoogte van het pensioen voor uw partner en uw kinderen bij uw overlijden staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO) en op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Als u overlijdt, heeft uw partner misschien recht op een wettelijke nabestaandenuitkering van de overheid: de ANW-regeling. Hieraan zijn voorwaarden verbonden. Uw partner moet dan geboren zijn vóór 1950 of een of meer minderjarige kinderen te verzorgen hebben of gedeeltelijk arbeidsongeschikt zijn. Meer informatie hierover kunt u vinden op www.svb.nl. De A2006 regeling voorziet in een aanvulling tot de Anw-uitkering. Om voor die aanvulling in aanmerking te komen, dient u in dienst te zijn op het moment van uw overlijden en uw achterblijvende partner moet geboren zijn vόόr 1968.

Voor meer informatie kunt u laag 3, de juridische en beleidsmatige informatie, raadplegen.