Terug naar Pensioenbericht

Bij de overstap naar het nieuwe stelsel komt heel wat kijken

Daarom is er een projectgroep die de invoering van de nieuwe pensioenregels bij Provisum zorgvuldig voorbereidt. Joost van Engers en Lidy Beute zitten in die projectgroep. Samen geven zij een kijkje achter de schermen.

Onze ambitie is om in 2025 de nieuwe pensioenregeling in te voeren

CVC02128..w_Provisum_Groepsfoto kopiëren kopiëren.jpg

Joost: “De nieuwe pensioenregels zijn gebaseerd op de nieuwe Wet toekomst pensioenen (Wtp). Die wet gaat zeer waarschijnlijk op 1 januari 2023 in. Door die wet krijgen veel mensen in Nederland een nieuwe pensioenregeling. Ook gepensioneerden krijgen met de nieuwe pensioenregeling te maken doordat in de nieuwe wet is vastgelegd dat de oude pensioenregeling in principe meeverhuist naar de nieuwe pensioenregeling. Het is binnen hetzelfde pensioenfonds niet mogelijk dat de één zijn pensioen wel meeverhuist en de ander niet. Dat zou administratief erg ingewikkeld worden. Er komt veel kijken bij de overstap naar een nieuwe pensioenregeling. Bovendien zijn we ambitieus en willen wij al per 1 januari 2025 overstappen naar een nieuwe pensioenregeling om zo snel mogelijk duidelijkheid voor iedereen te krijgen. Volgens de wet hoeft dat pas vanaf 1 januari 2027. Maar omdat wij verwachten dat de nieuwe pensioenregeling gezien onze hoge dekkingsgraad goed gaat uitpakken willen we niet wachten tot 2027. Hoewel veel andere pensioenfondsen daar wel vanuit gaan. Juist omdat we snel willen, is onze projectgroep eind vorig jaar al van start gegaan."

Lidy

De samenstelling van de projectgroep leidt tot soepele besluitvorming

Lidy: “Pensioen is een belangrijke arbeidsvoorwaarde waar in eerste instantie de werkgevers en werknemers (sociale partners) over gaan . “Toch hebben we bewust voor een breed samengestelde projectgroep gekozen. Naast Joost en ik zitten er nog acht anderen in de projectgroep: vertegenwoordigers van werkgevers, werknemers, het pensioenbureau en het Verantwoordingsorgaan. En ook nog een externe adviseur van het pensioenfonds.

Hierdoor zijn we daadkrachtiger. Bovendien komt het de transparantie van wat we aan het doen zijn ten goede. Ik denk dat het redelijk uniek is om het zo te doen. In de praktijk blijkt tot nu toe dat onze aanpak goed werkt. Onze besluitvorming verloopt snel en soepel." Joost: “Hoewel de Vereniging van Gepensioneerden Provisum (VVGP) niet in de projectgroep zit, krijgen zij de notulen van elke vergadering en worden zij regelmatig bijgepraat. Dat doen we uiteraard ook met de Raad van Toezicht.”

We kiezen voor solidariteit en gemak

Lidy: “In april hebben we onze deelnemers al verteld via een persoonlijke brief wat de basis van de nieuwe pensioenregeling wordt. Die lijkt op de huidige pensioenregeling. Solidair zijn met elkaar staat voorop. En we delen risico’s nog steeds met elkaar. We vinden het belangrijk om de nieuwe pensioenregeling eenvoudig te houden, zonder dat onze deelnemers ieder jaar allerlei lastige keuzes moeten maken. We houden het bij de keuzes die je nu ook al kunt maken, als je bijna met pensioen gaat.”

Provisum heeft een goede pensioenregeling, is veranderen wel nodig?

Joost: “Het blijft vanaf 2025 nog steeds een goed pensioen, alleen met andere uitgangspunten. Verandering van het pensioenstelsel was ook echt nodig, ze halen zeg maar de weeffouten van het oude pensioenstelsel er uit. Zo is het huidige pensioenstelsel bijvoorbeeld helemaal niet ingesteld op bijvoorbeeld negatieve rente. Het nieuwe stelsel wel. Maar nog belangrijker is dat de pensioenpotten flink gegroeid zijn de afgelopen jaren. Maar door de huidige regels kunnen veel fondsen toch niet indexeren of erger moesten ze zelfs korten. Straks krijgt iedereen een eigen pensioenpotje. Daar wordt het allemaal een stuk duidelijker door. Je kunt de ontwikkeling van je eigen pensioen straks veel beter volgen dan nu.”

Er komt een speciaal reservepotje, indexatie verdwijnt

Lidy: “Je pensioen gaat meer wiebelen per jaar: gecontroleerd meebewegen met de economie. Gaat het goed, stijgt je pensioen. Gaat het economisch minder, dan daalt je pensioen, maar we kunnen de ergste dalingen opvangen uit een reservepotje. Dat roepen we speciaal daarvoor in het leven. In praktijk betekent dit dat we elk jaar de pensioenen opnieuw vaststellen. De manier waarop we dat doen, moeten we nog verder uitwerken in overleg met de werkgevers en de werknemers.

En het verschijnsel indexatie verdwijnt. Dat komt doordat we ieder jaar de hoogte van de pensioenen opnieuw vaststellen. In dat opzicht blijft het pensioenstelsel toch wat ingewikkeld, want ook in het huidige stelsel moeten we ieder jaar beoordelen of we de pensioenen kunnen verhogen of niet."

Voor wie is de nieuwe pensioenregeling mogelijk nadelig?

Joost: “Voor de groep 45+ zou de nieuwe regeling misschien leiden tot een lager pensioen. We zijn bezig om dat uit te zoeken en te berekenen waarbij we ook kijken naar compensatiemogelijkheden. De reden dat het nadelig zou kunnen zijn heeft te maken met de pensioenpremie. Nu stijgt die premie naarmate iemand ouder wordt en meer gaat verdienen. Straks komt er eenzelfde (vlakke) premie voor iedereen, ongeacht je leeftijd. Het omslagpunt ligt nu zo rond de 45 jaar. Medewerkers ouder dan 45 jaar gaan dus pensioenopbouw missen omdat de premie niet meer stijgt. Dat zou nadelig kunnen zijn voor hen.”

Zijn de belangrijkste hobbels nu genomen?

“We hebben al flinke stappen genomen”, zegt Joost, “maar ik maak mij wel zorgen of Den Haag wel op tijd beslist over de nieuwe pensioenregels. Al ons voorwerk baseren we nu op de concepttekst van de wet. Maar we zijn afhankelijk van de definitieve wettekst en datum waarop de wet ingaat. Spannend is straks ook de verwerking van alle veranderingen in onze pensioenadministratie. Wij hebben gelukkig een modern administratiesysteem. Daardoor blijven de automatiseringskosten van deze verandering binnen de perken. Om er zeker van te zijn dat alles goed gaat werken en er geen gegevens verloren gaan, gaan we met een schaduwadministratie werken. We bouwen de nieuwe pensioenregeling naast de bestaande regeling in het systeem, zodat we straks goede controles kunnen uitvoeren.” Lidy: “Toch moet er nog heel wat water naar de zee stromen voordat de nieuwe pensioenregeling in werking treedt. Gelukkig zijn we op tijd begonnen. Via onze website, het Pensioenbericht en aparte nieuwsbrieven over de nieuwe pensioenregeling houden we iedereen op de hoogte van onze vorderingen.”

TERUG NAAR PENSIOENBERICHT